Dagbladet, 11. november 2009

“Erling Borgen kritiserte mediene, Forsvaret og norske politikere under lanseringa av sin nye bok.”

skriver Dagbladet i ingressen til en artikkel om et intervju med ham på Litteraturhuset. Borgen har skrevet en ny bok, slaktet noen flere folk, og fått flengende kritikk for å ha gjort mange tabber.

Borgen finner det åpenbart formålstjenlig å understreke at har usikker fagkunnskap med følgende avslørende uttalelse:

“- Hvordan kan det ha seg, når hele verden vet det, at Norge ser bort når det slippes uranbomber, spurte Borgen retorisk.”

Retoriske spørsmål får gjerne litt større gjennomslagskraft hvis de er korrekte, men det er ingen som slipper uranbomber. Uranammunisjon brukes bare i panserbrytende ammunisjon, der tunge prosjektiler skytes med meget stor fart – opp til 6000 km/t – og hvor kombinasjonen av tyngde og stor fart gjør at prosjektilene kan trenge gjennom tykke stålplater. Å slippe en uranbombe fra fly vil ikke ha annen militær effekt enn å slippe ned et piano.

Dagbladet skriver et annet sted at “Borgen fastslår i to setninger at 163 000 amerikanere og titusener av allierte soldater ble syke på grunn av våpen med anriket uran under Gulf-krigen.”

Borgen velger ikke akkurat sine kilder med omhu. Jeg tror Sprøytvarsleren vil få mye glede av ham i framtiden. Erfaringer viser at den som ødelegger sin troverdighet med useriøse påstander ofte prøver å kompensere med å bli enda mer tøvete. Jeg venter i spenning.

Jeg takker Øyvind Vesterdal for tips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende