Internett, desember 2010

Jeg fikk for en tid siden tips om denne siden, skrevet av en ikke ukjent Dr. Robert Young, en side som visstnok referes mye til innenfor alternativmiljøer.

Robert Young er velkent også utenfor disse miljøene, som kanskje en av de største tullingene i bransjen. Han skriver veldig mye hvor han henter fram det han synes er spektakulært fra vitenskapen og setter det sammen på en måte som ingen med kunnskap om emnet forstår noe av.  Noen av det han skriver kan være riktig, men helheten er alltid helt uten vitenskapelig verdi.

Denne artikkelen er typisk ham, og har ett av de mest typiske kjennetegn: En total og ukritisk sammenblanding av fenomener som tilsynelatende ligner hverandre, men som er helt forskjellige både i egenskaper og helsevirking. Å omtale EMF og ioniserende stråling sammenblandet på denne måten er omtrent som å blande sammen norsk eliteserie i fotball med solsystemet bare fordi begge har med runde dingser å gjøre.

Hva gjør så elektromagnetisk stråling med deg? “Dr.” Robert Young skriver blant annet dette:

Illnesses include vomiting, nausea and in some cases, a loss of white blood cells

Dette er en uthevet setning i begynnelsen av artikkelen. Det står noe om at dette er effekt av “extreme exposure”, men det er ingen hint om hva dette betyr, og det er ingen hint i eksemplene som kommer hvor langt man eventuelt ligger fra dette nivået.

Sykdommen han beskriver er strålesyke, og oppstår ved akutte doser på rundt 1 Gy per kg kroppsvekt. I Gy kan være fra 1 til 20 Sv, dvs. 1 Sv er mellom 0,05 og 1 Gy. Den situasjonen som er nevnt som gir mest ioniserende stråling gir 1,5 mSv mer per år. En tusendedel av strålingen som gir strålesyke, og fordelt over et helt år, er selvfølgelig totalt uten betydning i forhold til den refererte setningen.

Under første avsnitt om “Airplanes” står blant annet følgende:

The EPA has stated that any electr0/magnetic field in excess of 3 mG is cancer causing.

Jordens magnetfelt varierer fra 300 til 600 mG, det hadde vært interessant å vite hvilken formulering Robert Young har misforstått her.

Uteliv er farlig:

Camping out excessively. Camping out is fun, but it also means being outdoors for days at a time. Small levels of ionizing radiation comes from the cosmic rays radiated by the sun and stars.

For det første er denne strålingen av liten betydning, spesielt hvis man snakker om noen døgn fra eller til i løpet av et år. For det andre vil mye av strålingen passere gjennom tak og vegger. For det tredje er det ikke så rent lite stråling fra betongvegger.

Noe av det verste er hårtørkere:

Hair dryers are deadly and emit over 20,000 mG of electro/magnetic radiation.

Robert Young har derimot rett i at radongass kan være et problem, men følgende avsnitt er fullstendig tøvete:

It is not unusual for an office building or home to have high levels of radon gas inside where people are breathing all day or night. Sealing your windows and doors can reduce the amount of radon gas that enters any space, but still does not guarantee your home will be radon gas free.

Høye radonnivå kan oppstå hvis gassen siver inn fra grunnen og inn i hus, spesielt hvis det er dårlig lufting. Å lufte kjellere er derfor første bud hvis det er påvist for mye radon i hus. Mengden som kan komme inn utenfra er begrenset. Å holde seg innendørs i et hus helt uten lufting er garantert mer skadelig enn å få små mengder radon inn.

Det hadde også vært interessant å vite hva Robert Young konkret henviser til når han skriver:

Military soldiers are around hazardous materials all of the time and troops from countries around the globe are regularly exposed to fairly high levels of radiation. In few cases this is deliberate, while in others it is a plan gone awry. Still, many soldiers deal with the aftermath of high radiation exposure when returning home from combat.

Den følelsen jeg sitter igjen med her er at han tenker:  ”Jeg aner ikke hva det er, du aner ikke hva det er, men jeg kan helt sikkert skremme deg”.

Jeg takker Johannes Brumyr for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende