VG, 16. desember 2009

Feil at miljøbiler gir milliardtap for statenskriver VG nett som overskrift på en artikkel

Tallene til og med november 2009 viser at det i gjennomsnitt ble betalt 119.400 kroner i avgift til staten, mot 116.400 kroner i samme periode i fjor. Statens inntekter fra engangsavgift på personbiler har gått ned med 3.000 kroner per bil i år. Det samlede inntektstapet på bilavgiftene er dermed 265 millioner kroner.

- Påstanden om at staten har tapt mange milliarder på dette, er altså direkte feil, sier redaktør av BilNytt.no og forlagsredaktør i Bilforlaget, Per Morten Merg.

Det virker som Merg har rett. Hvis gjennomsnittliglig avgift i 2009 var 119.400 og året før var 116.400 kroner, da har staten tjent 3000.- mer per bil, ikke mindre. Eneste skuffelse er at staten bare har tjent 265 millioner kroner mer og ikke milliardbeløp.

Kanskje man skulle investere de ekstra inntektene i bedre matteundervisning?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende