Adresseavisa, 21 april 2011

Klorin og salmiakk skal ikke blandes, det står tydelig på begge flaskene. Men hvorfor de ikke må blandes, det er ikke alltid så lett å få med seg.

Adresseavisa tar opp dette, og forklarer hva som skjer:

Det er noen vaskemidler som må holdes unna hverandre. Kun en liten skvett med klorin og salmiakk i samme bøtte, vil føre til gass som gir fysiske reaksjoner.

- Kloramingass er irriterende for luftveiene, øynene og nesen. De fleste som blir utsatt for gassen får irritasjon i øvre luftveier med hoste, heshet og sår hals.

Bortsett fra at det er litt usikkert hva Adresseavisa mener med “fysiske reaksjoner”, så er denne forklaringen grei. Problemet dukker opp når Adresseavisa prøver å generalisere:

Klor er base, og salmiak er syre. At disse ikke skal blandes lærer de fleste barn på skolen.

Klor er hverken en syre eller en base. Klorin er riktignok basisk på grunn av et innhold på mellom 0,1 og 1% natronlut, tilsvarende en pH på 12-13 (7 er nøytralt). Det er nok til å kunne gi hud- og øyeskader, men alt for lite til å gi noen kraftig reaksjon med syrer.

Salmiakk i kjemisk forstand (NH4+) er en syre, om enn meget svak. Salmiakk som vaskemiddel er en løsning av ammoniakk (NH3), som tvert imot er en middels sterk base (pH 11-12). Å blande klorin og salmiakk er derfor å blande en base med en base, og det gir normalt ikke noen farlig reaksjon.

Det er heller ikke så farlig å blande syrer og baser, med mindre konsentrasjonene er svært høye. 5 % saltsyre + 5% natronlut kan gi en temperaturstigning på ca. 15 grader. Å blande en konsentrert syre med vann, kan være mer dramatisk enn dette.

Reaksjonen mellom klorin og salmiakk har ingen ting med en syre-base-reaksjon å gjøre, det en red-oks reaksjon, der klorin er oksidasjonsmiddel og salmiakk er et reduksjonsmiddel. Oksiderende og reduserende stoffer kan reagere kraftig med hverandre, derfor skal de ikke blandes.

Red-oks-reaksjoner vil også gi reaksjonsprodukter som noen ganger kan være giftigere enn utgangsstoffene. Det er dette som er tilfellet her. Også andre reaksjoner kan også gi giftige produkter, men red-oks-reaksjoner er mindre forutsigbare i så måte, i alle fall for ufaglærte.

Har man først generalisert feil, kan man benytte det til å trekke gale konklusjoner:

“Også kombinasjonen Klorin og andre sterke syrer gir farlig gass. Dette gjelder blant annet vaskemidler og visse baderomsprodukter.”

Vaskemidler er normalt nøytrale eller basiske, ikke sterke syrer.

Jeg takker for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende