Bergens Tidende, 31. august 2011

Flest menn dør i mopedulykker

skriver Bergens Tidende som overskrift, noe som åpenbart er feil. De aller fleste menn dør av andre årsaker. Heldigvis forklarer BT med en gang hva de mener, slik at man ikke blir forvirret:

“48 av 51 omkomne de siste ti årene var menn”

Slike tvetydigheter i språket er morsomme, men blir tilgitt når man umiddelbart skjønner hva som menes. Rent journalistfaglig burde man kanskje være litt mer skeptisk, for kanskje er det en indikasjon på at tanken ikke er helt klar.  Erfaringen min er at journalister ikke alltid forstår hva andre har beregnet prosenter eller andeler av.

Jeg har en begrunnet mistanke om at akkurat dette kan være et problem her, det er neppe helt tilfeldig at tvetydigheten i overskriften og denne merkeligheten kommer i samme artikkel:

Tall fra If viser at jenter står for 70 prosent av skadene i aldersgruppen 16 til 19 år, mens tilsvarende tall for gutter er 64.

Tallene er helt ulogiske, tror virkelig noen at jentene står for 70  av mopedskadene i denne årsgruppen? Mer prekært er det at gutter og jenter til sammen utgjør 134 prosent av skadene, det virker litt mye på meg.

Jeg er overbevist om at minst 98% av alle journalister ville ha reagert på dette, dvs. nesten halvparten.

Jeg takker Therese for tips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende