VG, 16. mai 2010

Med PCworld som kilde, gir VG nett 11 råd om hvordan du kan få bedre batterikapasitet i din bærbare PC. Ikke alle forklaringene er solid basert på vitenskapen, for å si det pent.

5. Varier strømkildene. Er du alltid tilkoblet til strømadapteren bør du dra ut ledningen og la batteriet jobbe innimellom. Elektronene må komme seg ut og røre litt på seg innimellom.”

Det er klart elektronene må ha frisk luft av og til, ellers får de ikke puste. Passer du ikke på det, kan du bli tiltalt for elektroplageri, og du kan få elektronenes frigjøringsfront på nakken.

Formuleringen i VG var nok litt morsomt ment, men det ligger nok en underforstått misforståelse av hvordan strømmen og elektronene beveger seg bak. Kort fortalt er det slik:

All materie, alle atomer og molekyler, inneholder elektroner, men de er bundet. Elektrisk strøm forutsetter at elektroner kan flytte seg fra atom til atom gjennom elektriske ledere.

Batteriet hverken produserer eller forbruker elektroner, men det har en pol (anoden) som frigjør elektroner, og en pol (katoden) som binder opp elektroner.

Elektronene formidler strøm med meget høy hastighet (rundt halvparten av lyshastigheten), men beveger seg langsomt, bare noen mm per sekund. Ved vekselstrøm beveger de seg fram og tilbake. Du skal altså ha koblet til nettet lenge for at elektronene fra batteriet skal slippe ut til strømnettet, og du får neppe de samme tilbake.

Elektronenes egenskaper kan ikke endres, og de blir heller ikke påvirket av bruk eller manglende bruk.

Når batteriet tar skade av å ligge lenge ubenyttet, skyldes det langsomme kjemiske endringer i batteriet. Ingen ting annet.

Batteriet kommer i 3, 6 eller 9 celler, hvorav høyest tall har størst batterikapasitet.

Antall celler bestemmer spenningen på batteriet, ikke kapasiteten.

Jeg takker Åmund Breivik for tips

Flere har kommentert at antall celler er avgjørende for kapasiteten hvis de er parallelle, og det er riktig. Her er det åpenbart tre i serie, med henholdsvis 1, 2 og 3 paralleller.

Åpenbart er det teknologiske eller økonomiske grunner til at man splitter opp Li-batteriene i mindre, parallelle celler. Men det er og blir størrelsen og oppgitt kapasitet som har betydning, ikke antall celler. Du spør heller ikke hvor mange bensintanker en bil har.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende