E24, 14. desember 2009.

Det er sjelden man ser så mye tull med tall som i denne artikkelen fra E24:

Norges Banks månedsregnskap for november viser at det var en god måned for oljefondet.

I alle fall målt i norske kroner.

Ifølge regnskapet, som ble offentliggjørt mandag ettermiddag, økte Statens Pensjonsfond – Utlands plasseringer fra 2.496,7 millioner kroner til 1591,3 milliarder.

Det innebærer en verdiøkning på knappe 94,6 milliarder kroner på en måned, eller 3,8 prosent på en liten måned.

Prøv å finne ut hva journalisten har ment her. Jeg skal gi to hint: 1) Milliarder og millioner er normalt ikke det samme, men kanskje her. 2) Det er vanskelig å øke fra ca. 2500 til ca. 1600, med mindre ett av førstesifrene er feil.

Ellers er det bra man regner i kroner, det er ikke sikkert økningen var 3,8 prosent hvis man regnet beløpene om i dollar. Skjønt hvis en vesentlig del av økningen skyldes fallende kronekurs, slik setningen først i sitatet kan oppfattes som et hint om, da er jeg litt overrasket over at E24 ikke gjør en liten beregning for å finne ut hva den reelle økningen er.

Skjønt, tatt journalistens matematiske tilstand i betraktning, så var det kanskje greitt at han ikke gjorde det.

Jeg takker Bjørn Strander for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende