ABCnyheter, 23. februar 2010

I Trondheimsfjorden er det fanget “monstertorsk”, deformert torsk som er rømt fra et oppdrettsanlegg. Det er helt naturlig at dette interesserer og endog opprører miljøvernorganisasjoner, og det er forståelig at Norges Miljøvernforbund anmelder en oppdretter de mener er ansvarlig for miljøkriminalitet.

Litt mer problematisk, men ikke så helt uvanlig når det er Oddekalv som står bak, er når framstillingen er basert på så lite kunnskap at det blir direkte useriøst:

Leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet frykter en økologisk katastrofe i Trondheimsfjorden.

– Dette er et virkelig skrekkscenario. Nå står denne deformerte torsken og gyter, og den gyter like godt som vill torsk, sier Oddekalv.

Et av de viktigste nye prinsippene i Darwins lære var at tilegnede egenskaper ikke arves. Like lite som man får barn med brukne bein hvis man har brukket beinet, så vil en torsk som har blitt deformert i mærene få deformert avkom.

Men hva hvis deformiteten likevel skulle være er genetisk? For det første er det ingen grunn til å anta det, dette sier forskere ved Havforskningsinstituttet:

– Deformasjonene skjer siden man ikke klarer å tilby fisken naturlige forhold og naturlig næring i larvefasen av yngelproduksjonen.
– Vi tror ikke deformitetene skyldes genfeil, og dette vil derfor ikke spre seg via formering
.

Og hvis det mot all formodning likevel skulle vise seg å være et genetisk problem, ligger løsningen i Norges Miljøvernforbunds anmeldelse:

– I de fleste tilfeller var munnen så deformert at fisken ville få store problemer med å ta til seg næring i det fri. Dette er fisk som på sikt ville lidd en langsom pinefull død, heter det i anmeldelsen, ifølge Dagbladet.

Fisk som ikke klarer å ta til seg næring vil normalt dø ut i løpet av 2-3 generasjoner, hvis ikke før. Det er også i tråd med Darwins lære.

Jeg takker Jan Tore Skråmestø for tips.

(Jeg oppdaget at det var mange innlegg som ventet på moderering, og beklager at det tok tid å ordne opp i dette.)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende