VGTV, 2. februar 2011

VGTV viser et innslag om et nytt vulkanutbrudd i Japan, hvor man blant annet kan se lysblaff  i askeskyen. Reporteren forklarer lysglimtene på denne måten:

Gnister oppstod da vulkaniske steiner slo mot hverandre i askeskyen

I vikingetiden trodde man at lyn skyldtes Tor med hammeren. Tanken var forståelig ut fra erfaringen man hadde om at stein som slås mot stein kan skape gnister. Disse gnistene spretter ikke langt, bare noen få desimeter, men for vikingene var det ikke helt utenkelig at en mektig gud kunne ha så stor kraft at gnistene slo over hele himmelen.

Hvis man ikke involverer gudeverden, blir en slik forklaring atskillig vanskeligere. Tror virkelig reporteren på at steiner som slås mot hverandre kan skape gnister som slår mange hundre meter, tusen ganger så langt som vanlige dødelige kan håpe på å få til ved å slå to steiner sammen?

Og hvorfor ser gnistene akkurat ut som lyn, og ikke som gnister?

Fordi “gnistene” er lyn. Ved et vulkanutbrudd oppstår lyn etter akkurat samme prinsipp som i en tordensky: Friksjon mellom faste partikler gjør at det slås løs småpartiklene som får en elektrisk ladning, mens den tyngre restpartiklen får motsatt ladning. Luftstrømmer gjør at små og store partikler skilles, det oppstår områder med stor ladningsforskjell, og forskjellen utlades ved elektriske overslag, dvs. lyn.

Forskjellen er at ved et vulkanutbrudd er de faste partiklene aske, mens de i en tordensky er hagl.

De vulkanske steinene er ikke involvert i det hele tatt. Om man skulle definere askepartikler som små steiner, ville forklaringen likevel ikke vært riktig. Gnisten oppstår nemlig ikke når askepartiklene slår sammen, men en stund etterpå, når luftstrømmene har skilt de små og store partiklene fra hverandre.

Jeg takker for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende