Dagbladet, 15. november 2010.

Slutten på festen“, er tittelen på en kronikk av forfatteren Torgrim Eggen i Dagbladet. Her forteller han oss at vi antakelig har nådd toppen når det gjelder oljeproduksjon, og at oljen i framtiden vil bli dyrere og dyrere. Etter hvert blir den for dyr for oss, og vi mister det viktigste “glidemiddel” i vår verdensøkonomi, som han skriver, med alvorlige konsekvenser:

Uten olje, ingen velstand, ingen moderne storbyer. Uten olje må folk — igjen — bosette seg der maten fins.

Resultatet kan bli helt annerledes enn det Eggen beskriver hvis vi klarer å utvikle nye energikilder, men Eggen er ikke akkurat energioptimist:

“HVA MED nye energikilder, vil du spørre? Nye energikilder dukker ikke automatisk opp fordi vi har bruk for dem. Det fins ingen virkelige alternativer, med mindre vi snakker om atomkraft. Og den lar seg ikke enkelt putte inn i et fly eller en bil.”

Konklusjonen Eggen gir oss er dermed denne:

“Å være forberedt er ikke dumt. Å være forberedt kan bety forskjellen mellom en rolig nedtrapping til 1890-åras verden og … Romerrikets fall.

For å begynne et sted: vi som er stinne av penger, hvorfor bygger vi ikke tog?”

Ikke alle er overbevist om at vi vil få ubegrenset med energi fra andre kilder i framtiden, men det er neppe dristig å regne med at vi får nye energibærere. Allerede nå går biler på elektrisitet, og når infrastrukturen først er på plass vil vi ha biler som går på hydrogen. Vi trenger ikke putte atomkraftverk i bilene for å kunne drive dem med atomenergi.

Med energi kan vi også lage alle de stoffene vi i dag lager fra olje og gass. Mange av stoffene vil bli dyrere enn i dag, noen vil bli mye dyrere, men det blir neppe noe vi må klare oss helt uten og som vi heller ikke kan finne erstatninger for.

Har vi nok energi, kan vi altså gjøre det meste av det vi får til i dag, sannsynligvis alt, og vi vil helt sikkert ha råd til det vi vil. Så lenge vi har nok energi.

Har vi nok energi, kan vi til og med kjøre tog.

Tog krever nemlig også energi. Riktignok kan togene kjøre slik at de bruker mindre energi enn bilkjøring gjør i dag, men det er først og fremst fordi kollektivtransport kan gjøres mer energieffektivt enn individuell transport. Høyhastighetstog er per i dag ikke mer energieffektivt enn bilkjøring og fly per passasjerkilometer, i alle fall ifølge de kildene jeg har sett de siste årene. (Jeg tar gjerne imot korreksjoner her!)

Togene går riktignok på strøm, og vannkraft vil vi fremdeles ha også når oljen er slutt. Men vi vil bare ha strøm så lenge vi ikke ønsker å bruke energien til noe annet. Når oljen har tatt slutt, vil vi helt sikkert ha mer enn nok å bruke energi til, vi kunne for eksempel bruke energi til å produsere hydrogen til biler, busser og fly.

Det er interessant å tenke seg at oljetilgangen en gang i framtiden vil være som i 1890, men det er problematisk å tenke at framtiden dermed vil være som i 1890.  Den gang var elektrisiteten ny og ubrukt, og ville man ha mer strøm var det bare å bygge ut en foss.  Framtiden blir annerledes. Selv om Eggen skulle få rett, og energi-ressursene en gang i framtiden igjen blir omtrent som i 1890, så vil ikke vår kunnskap og teknologi være det. Vi vil også ha et annet samfunn og vi vil ha andre ønsker og krav. Til og med nostalgien vil være en annen.

I “framtidens 1890″ vil ikke toget ha en selvfølgelig tilgang til strøm, det vil pent måtte stille i kø med alle andre gode formål energien kan brukes til. Jernbane er ikke noe hokus-pokus som automatisk løser framtidens energi- og transportproblemer, det er ikke engang sikkert at det vil være en del av løsningen.

Eggen er kritisk til at vi kan løse energiproblemet, men konklusjonen han trekker av konklusjonen er ikke like kritisk.

Når det er sagt, så er mitt personlige og ukvalifiserte, emosjonelle syn at vi bør bygge et skikkelig jernbanenettet i Norge. Inntil noen gir meg informasjon og argumenter som tilsier noe annet, tror og håper jeg at et skikkelig høyhastighetsnett på sikt vil gi en samfunnsmessig lønnsom, behagelig og effektiv reisemåte for framtiden. Dette synet bygger på at jeg er energioptimist.

Jeg takker Jan Kornstad for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende