Teknisk Ukeblad, 20. november 2009

En forsker har blitt tatt i juks, igjen. Felles for de fleste slik saker er at det gjelder forskere med et ideelt engasjement som har prøvd å vise at noe er farlig. En enkelt studie utført av en person alene eller nesten alene og med små ressurser kan utløse en alarm. Er mistanken først vekket trenger man omfattende studier – og gjerne flere – for å avkrefte den. Aktivister vil søke med lupe etter svakheter i en studie som avkrefter farlighet, mens en studie som slår alarm blir forsvart med nebb og klør – uansett hvor feil og ulogisk den måtte være.

Det blir likevel noe annet når man forsvarer forskningsjuks. Dette er historien som Teknisk Ukeblad avdekker:

Legen O’Connor, som Greenpeace har brukt for å forsøke å stoppe oljesandprosjekter i Canada, har kommet med “en rekke både upresise og feilaktige påstander”, når det gjelder krefthyppighet blant lokalbefolkningen. Den kanadiske legeorganisasjonen College of Physicians & Surgeons of Alberta har sammenlignet tallene hans med registreringer i kreftregisteret, og resultatet var avslørende:

“I rapporten som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, vises det til at O’Connor har påstått at det har vært seks bekreftede tilfeller av den sjeldne kreftformen gallegangskreft i Fort Chipewyan med 1200 innbyggere.

Men Albertas kreftregister har gjort undersøkelser og bare identifisert to tilfeller av denne kreftformen.

O’Connor skal også ha påstått at det var 12 tilfeller av tykktarmskreft blant indianerne, men ifølge Alberta Cancer Board er det riktige antallet seks tilfeller.

Det var heller ingen 33-åringer som hadde dødd av kreft, slik O’Connor har påstått.”

Hvordan reagerer så Greenpeace når deres viktigste kilde har blitt avkledd på denne måten?

“Greenpeace-leder Truls Gulowsen avviser at det var en tabbe av miljøorganisasjonen å ta den omstridte legen med på Statoils generalforsamling.

– Vi har full tillit til O’Connor. Han er en varsler som kjemper mot sterke krefter. Vi hadde et håp om at de som stod for denne granskingen skulle tørre å stå imot det enorme presset fra myndighetene og selskapene, men det ser ikke ut som de turde det.

Martin Normann i Greenpeace er kritisk til Alberta’s College of Physicians and Surgeons.

– Vi synes dette er en helt unødvendig uthenging av en lege som bare har gjort jobben sin. Det som er viktig å huske på i denne konkrete saken, er at det er uvanlig høye forekomster av kreft i Fort Chippewyan.”

Oppførselen kjennetegner en organisasjon hvor suksess måles i hvor mye penger man samler inn og ikke hva man oppnår av resultater. En organisasjon som har en troverdighet å forsvare, viser at den er kritisk til sine kilder og ikke oppfatter dem som uangripelige venner.

Neste gang Greenpeace bruker en forsker som vitne, kan det hende at han eller henne har blitt avslørt som juksepave. Du vet det ikke. Kanskje vet Greenpeace det, men de bryr seg ikke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende