Avisa Nordland, 1/2, 08

En mann fra Saltdal har funnet opp en elektromotor med ”overunity” effektivitet, det vil si at de produserer mer energi enn den bruker. Oppfinneren påstår at det ikke er en evighetsmaskin, men det (det også?) må vel bero på manglende forståelse av fysikkens lover.

Påstander om slike oppfinnelser er ingen sensasjon lenger, det sensasjonelle ville være om de ble bekreftet. I denne artikkelen er kanskje konspirasjonsteoriene som er de mest interesante:

”Bare tenk på hvilken betydning det vil få hvis en elektrisk drevet maskin ga ut høyere effekt enn den energien som ble tilført. Da vil det bli en revolusjon.

Som ikke alle er interessert i skal bli kjent.


Blant annet er ikke oljeselskapene spesielt interessert i at elektroteknologien blir tatt i bruk så lenge oljen dekker deler av verdens energibehov. Oppfinnelser er kjøpt opp av slike selskaper og lagt døde, mot at oppfinneren har fått store beløp. En av de verden har glemt, er jugoslaven Nikola Tesla, eller “mannen som oppfant det tjuende århundre”, og som døde som en fattig mann i USA i 1943. ”

Det er lenge siden amerikanske oljeselskap pumpet olje fra uuttømmelige brønner i Amerika. I dag kjøper de samme oljeselskapene mesteparten av oljen fra utlandet. Det er stadig større press på oljemarkedet, og
oljeselskapene må betale stadig høyere priser for den oljen de kjøper for å foredle.

Oljeselskapene vet også at dagens situasjon har begrenset varighet, og skal de ha sjanse til å overleve på lang sikt må de selv være med på utviklingen av nye energikilder. I flere tiår har mange av oljefirmaene brukt milliardbeløp på forskning på framtidens energi.

Samtidig jobber mektige stater, først og fremst USA, med å gjøre seg mindre avhengig av oljeimport, og selv Bush vet at drivhusproblematikken vil tvinge fram en endring av energiproduksjonen. Både myndigheter og næringsliv i USA vet at de må være med på å utvikle den nye teknologien, ellers vil USA miste sitt teknologiske og økonomiske forsprang i løpet av kort tid.

Tror man virkelig at i denne situasjonen vil oljeselskapene kjøpe opp evighetsmaskiner for å la dem ligge døde i stedet for å skaffe seg et enormt teknologisk forsprang på konkurrentene? Tror man virkelig at dette kunne skje med myndighetenes velsignelse samtidig som USA går til krig og bruker tusenvis av milliarder på å sikre stabilitet i de viktigste oljelandene i Midtøsten og hundrevis av milliarder på å utvikle teknologi som skal gjøre USA uavhengig av oljeimport? Hva er det som får voksne folk – oppfinnere og journalister – til å virkelig tro på slike Donald Duck-historier?’

For øvrig: Tesla døde som en fattig mann, men han er ikke glemt. Ei heller er hans oppfinnelser glemt. Men man kan være helt sikker på at Tesla aldri trodde han kunne finne opp en evighetsmaskin.

Jeg takker Knut Skarsfjord, Christian Stubø og Asgeir Rekkavik for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende