VG, 2. desember, 2010

NASA rapporterer oppdagelse av en ukjent livsform med hittil ukjent biokjemi, kan VG fortelle. Under bildet til artikkelen står:

Astrobiolog Felisa Wolfe-Simon ved NASA studerer prøver ved Mono Lake i California sammen med mikrobiolog Ronald Oremland. De har funnet ut at bakterier kan vokse ved å benytte seg av arsenikk i stedet for fosfor.

Saken er veldig spennende, og har også blitt behøring omtalt flere steder, men så langt ser det ut til at alle har gjort samme feilen:

Arsenic” på engelsk betyr ikke arsenikk, men arsen. Arsen er et grunnstoff, arsenikk er en spesifikk forbindelse med arsen, nemlig arsenoksidet As4O10.

(Arsenikk vil normalt oppgis med formelen As2O5, men fordi stoffet består av As4O10-molekyler er også denne formelen korrekt.)

I mange tilfeller er dette en uviktig forskjell, for det er arsenet som gjør arsenikken giftig. Men det finnes arsenforbindelser som ikke er veldig giftige, fordi de er lite løselige, og det finnes arsenf0rbindelser i mat og stedvis i drikkevann. Hvis noen er forgiftet med arsen, vil det normalt bety at man har spist mat eller drukket vann med for mye arsen. Hvis noen er arsenikkforgitet, derimot, ligger det antakelig en forbrytelse bak. Da er forskjellen viktig.

Jeg takker for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende