Greenpeace.org, juni 2010

Greenpeace går til kamp mot drivhuseffekten, og hva er vel bedre enn å starte med å forklare hva det er?

“Atmosfæren består av en rekke gasser, først og fremst nitrogen og oksygen. I tillegg finnes relativt små mengder vanndamp, karbondioksid, lystgass og metan, samt edelgasser som argon. Disse gassene kalles drivhusgasser, fordi de har evnen til å slippe gjennom energistrålingen fra solen, men likevel fange opp noe av den langbølgete varmen jorden stråler ut igjen.”

Greenpeace vet nesten hva drivhuseffekt er, men ikke så mye at de vet hva en klimagass er. En klimagass er en gass som er i stand til å fange opp varmestråling, og det forutsetter to forhold: 1) Molekylet kan vibrere. Det forutsetter at det er et molekyl og ikke et enkelt atom. 2) Vibrasjonen må kunne absorbere strålingen. Dette forutsetter at dipolmomentet endrer seg under vibrasjonen.

Jeg innrømmer at det siste punktet kan virke kryptisk for noen, men det er ikke noe problem. Argon, og andre edelgasser, er ikke engang molekyler så de kan ikke vibrere.  Så her er det nok å se på første kriterium.

For den som kan noe om drivhuseffekten, er dette en selvfølge. Ikke for Greenpeace.

Jeg takker en kollega for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende