VG nett, 31. mars 2008

"Mobilbruk kan være farligere enn røyking", hevder VG, med en anerkjent professor som kilde for påstanden. Kilde for VG er en artikkel i The Independent. VG gjengir at professoren er anerkjent og har mange utmerkelser, om enn i et annet fagfelt enn studier av helsestatistikk.

VG burde ha gjengitt dette:

"He has put the results on a brain surgery website, and a paper based on the research is currently being peer-reviewed for publication in a scientific journal."

Ingen person, uansett hvor anerkjent vedkommende er – eller blir påstått å være – har utsagnskraft i seg selv. Det er og blir resultatene, argumentene og fakta som teller. Første og viktigste bud når man henviser til vitenskapelige resultater og argumenter, er at disse et prøvet gjennom publisering i et anerkjent tidsskrift, og jo mer eksepsjonelle og kontroversielle påstandene er, jo viktigere er dette nåløyet.

Det er så viktig at det å publisere resultater i media før de er publisert i vitenskapelige tidsskrift kan regnes som forskningsjuks.

Riktignok står det at resultatene er innsendt til et tidsskrift, og det er veldig interessant å se om og eventuelt hvor dette blir publisert. Hvis han når fram i et tidsskrift med noen form for anerkjennelse, så vil studien bli tatt alvorlig i det faglige miljøet. Inntil dette skjer er ikke artikkelen annet enn "a selective discussion of scientific literature by one individual", slik en talsmann for mobiloperatørenes forbund hevder.

Det forfatteren har oppnådd ved å publisere artikkelen på nett på forhånd, er å redusere sjansen for at artikkelen oppnår status som en vitenskapelig publikasjon. Ingen enkeltperson kan forventes å gjennomføre en så stor studie uten at det er grunnlag for å stille en rekke kritiske spørsmål og eventuelt forlange korreksjoner der feil eller usikkerheter blir påvist eller hvor konklusjonene ikke er godt nok fundert. Ved å gjøre det på denne måten, har forskeren lagt så mye prestisje i sin tolkning, at det kan bli vanskelig for ham å godta de endringer som vil bli krevd. Samtidig kan det oppfattes som om han med sin offentliggjøring vil legge et press på tidsskriftet fordi han kan skape en opinion som ikke vil godta at hans påstander blir "sensurert".

Det forskeren her har gjort er derfor usedvanlig uprofesjonelt, mange vil kalle det useriøst. Han har gjort det på en måte som skaper oppmerksomhet i media, men som forsker på mobiltelefoner har han sannsynligvis bare en rolle han kan regne med å få: Martyren.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende