Opel Aktuelt, høst/vinter 2011

Vintermørket er farlig, derfor prøver “Opel aktuelt” å fortelle hvor viktig det er å ha gode billykter. Dessverre (for dem) var de ikke helt heldige med begrunnelsen:

Om du kjører i 100 km/t beveger du deg 28 meter per sekund. I den farten får du 3 sekunder på deg for hver meter du forlenger sikten. I denne sammenhengen er tre sekunder veldig lang tid.

Hvis du ser 28 meter framover, har du altså ett sekund til å reagere. Hvilket selvfølgelig betyr at du aldeles ikke bør kjøre i 100 km/t.

Hvis du har litt bedre lys og ser 29 meter fram over, altså en meter lengre, da begynner det å bli forsvarlig. Da har du ifølge “Opel Aktuelt” hele 4 sekunder å reagere på.

Men hvorfor stoppe der? Hvis du ser 38 meter framover, altså ti meter lengre, da har du et halvt minutt til å reagere. Da har du tid til å skrive innlegg på Facebook og Twitter, samt sende tips til Sprøytvarsleren, før du må sjekke om det er noe du må reagere på. Har du fullt daglys vil tiden du har på deg til å reagere være så lang at du nesten kan ta deg en lur.

Selvfølgelig er dette feil. Med en fart på 28 m/sek får du bare 1/28 sekund lenger tid for hver meter. En mulig forklaring på blemmen er regnefeil.  Kanskje noen har trodd at en km er det samme som ti meter, og regnet deretter?

Selvfølgelig er det mulig å regne så grovt feil.  Men jeg har ikke helt forståelsen for at ikke en eneste en i Opel oppdaget at dette måtte være tøv. Noen i Opel må da vite at man kommer lenger enn 1000 meter hvis man kjører i en time med en Opel. Håper jeg da.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende