Storm.no, 18. september 2011

Grønlandsisen har krympet 15 %, kan Storm fortelle, med henvisning til en ny utgave av Times´ verdensatlas:

“Den globale oppvarmingen gjør at i innlandsisen på Grønland smelter, og sammenligner du 1999 utgaven med den som kom torsdag er omfanget slående. Rundt 15 % av isen er borte, og Grønland er blitt tydelig mye brunere i kantene.”

15% av isarealet er borte, det er ikke lite. Merkelig nok har vi ikke hørt om det før. Har virkelig hele verdens miljøbevegelse latt en så dramatisk nyhet gå fra seg? Ikke bare har mye av isen smeltet, det har skjedd på bare 12 år. Mer enn 1% har altså forsvunnet per år.

Hva mer er, hvis arealet har minket 15% burde man kanskje ha forventet at volumet har minket rundt 22,5 %. Så vidt jeg husker (noen som har nyere tall?) vil havet stige 6-7 meter hvis hele Grønlandsisen smelter, så hvis påstanden var riktig burde man i alle fall ha forventet at havnivået hadde steget en meter.  Til sammenligning angir norsk Wikipedia at havnivået stiger 1,8 mm per år, ifølge IPCC står termisk utvidelse for mesteparten av dette.

Selvfølgelig har Times’ her gjort feil, blant annet danskenes meteorologiske institutt har påpekt dette og gjengitt en mulig forklaring:

“Fejlen kan være sket, hvis katograferne fra ‘Times Atlas’ har anvendt satellitbilleder over Grønland til at vurdere indlandsisens arealmæssige udbredelse.

“Når jeg kigger på satellitbilleder over Grønland, ser det rigtig nok mørkt ud langs kysten, men det betyder ikke, at isen er forsvundet” forklarer klimaforskeren og fortsætter: “den mørke farve skyldes snavs, støv og vulkansk aske, der gør isen mørk især i Sydøstgrønland”.”

Selvfølgelig er det beklagelig når en kilde man bør forvente er etterrettelig gjør en så grov feil, og selvfølgelig er dette noe Storm kan henvise til som en unnskyldning.

Men bør man ikke reagere når påstanden er så ulogisk, spesielt når det skjer på et området hvor man har behov for å framstå som eksperter og ambisjoner om å være meningsdannere?

Jeg takker Steinar Midtskogen for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende