Nettreklame, februar 2011

Nettet oversvømmes av reklamer for alskens esoterisk tøv, og enda mer tøvete forklaringer på hvordan det virker. På en måte er det greit, da blir det lettere å avsløre svindlerne. Problemet er at mange tror på det, og det er ikke alltid like morsomt å måtte avsløre de lettlurte.

Denne gangen er det en reklame for “Tourmaline akupunktur ion-kuler (steiner)” jeg tar fam. Forklaringen på virkemåten er akkurat så tøvete som noen kan ønske seg:

“Akupunktur ion-kuler
Denne akupunktur ion-kulen er et mirakuløst nytt materiale som virker som et negativt ion, med langtrekkende infrarød aktivitet. Den absorberer de overladede smertefulle områdene eller punktene på kroppen. “

Et negativt ion kan ikke påvirke noe som helst, har man svært mange, kan man kanskje begynne å merke noe. For eksempel vil du få støtt når du tar på kula. Det mest meningsløse er likevel formuleringen om “langtrekkende infrarød aktivitet”.

Infrarød stråling er varmestråling. Enhver gjenstand som er varm vil sende ut infrarød stråling med et spekter som i all hovedsak bare bestemmes av temperaturen. Hvor langt strålingen når er kun avhengig av hvor mye stråling som sendes ut, dvs. temperaturen, og eventuelt om noe står i veien. Formuleringen i reklamen er ren svada.

Interessant å legge merke til at her er det positivt med negative ioner, mens en reklame omtalt for et par dager siden sa at bare de positive ionene virket positivt. Hvem har rett? I egen øyne har nok begge rett, i hverandres øyne har ingen av dem…

Annonsen henviser til et oppslag i “Mat og helse”, hvor “Tourmaline” er forklart på denne måten:

Tourmaline – eller akupunktursteiner – er satt sammen av tre sorter stein, blant annet lavastein. Den keramiske tourmalinekulen er en positiv og negativ ladet ionekule…

Tourmaline er det engelske navnet på turmalin, som er et mineral. At noe er et mineral betyr at det bare inneholder en sort stein. På tross av navnet, er det altså åpenbart at kulene ikke har noe som helst med turmalin å gjøre.

Men hva menes med “en positiv og negativ ladet ionekule”? Er den positiv og negativ samtidig? Eller er det en ønskekule som er positiv når du ønsker det og negativ når du ønsker det?

Tro det hva vil, det avgjørende er at du tror på reklamen og betaler.

Jeg takker Stig Hamnvik for tips om internettreklamen og om “Mat og Helse”-artikkelen. Skjønt den siste takken må han dele med internettreklamen.

Stig Hamnvik trekker fram denne formuleringer fra “Mat og Helse”, som også er verdt litt humring:

“Neurometeret brukes ved 13 000 sykehus i Japan for å måle frekvensene i organene via kroppens akupunkturpunkter”.

Jeg hører gjerne fra noen som har vært i Japan og blitt behandlet på et sykehus der. Ble virkelig frekvensene på organene deres målt med neurometer? Jeg tviler.

Jeg stusser også på det store antall sykehus i Japan.  I 2006 var 80 sykehus i Norge (fordelt på 30 foretak). Det japanske tallet tilsvarer at det skulle vært ca. 500 i Norge. Fordeler man 13.000 sykehus jevnt over hele Japan, blir det bare 5 km mellom dem. Kan det tenkes at det ligger en litt “unøyaktig” oversettelse bak, at det japanske ordet man har oversatt betyr noe helt annet enn sykehus?

Kanskje “sykehus” her bare betyr healer/akupunktur/homøopati-kontorer av ulike slag? I såfall virker tallet 13.000 langt mer fornuftig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende