Innerlight, nettreklame, september 2010

“Prime pH” er enda en ny bløff fra en stadig voksende og stadig mer kynisk industri som produserer tøvete helseprodukter. Stoffet beskrives slik:

Bidrar til å frigi oksygenmolekylene i vann slik at de lettere tas opp av kroppen. Medvirker også i nøytraliseringseffekten til alkaliserende produkter som for eksempel SuperGreens.”

Hva er poenget med å frigjøre oksygenmolekyler i vann så de kan tas opp av kroppen? Det er flere hundre millioner år siden våre forfedre pustet med gjeller og tok inn oksygen fra vann. I dag puster vi og tar opp oksygen gjennom lungene.

Hva mer er, oksygen løst i vann er så fritt som det kan bli, det er helt uten kjemisk bindinger (utenom svake Londonkrefter) til vannet. Den eneste måten man kan påvirke løseligheten, og dermed hvor lett oksygenet går ut av vannet, er å blande ut vannet. 12-16 dråper i en liter vann er selvfølgelig ikke noen utblanding.

Et kjemikalium (Jo, dette er et kjemikalium!) i så små mengder kan bidra til å bryte kjemiske bidinger, men det hjelper ikke her. Man kan ikke bryte kjemiske bindinger som ikke finnes.

Sammensetningen beskrives slik:

Ingredienser: Demineralisert vann og natriumkloritt-ioner som natrium (5 %) i en vannløsning. Dette er InnerLights unike form for CLO2.”

Ifølge kjemikaliebladet for natriumkloritt, inneholder løsninger spor av klordioksid (ClO2), som angis som et helseproblem. Kloritt er derimot ikke en form av ClO2, den som kan kjemi vil umiddelbart se at oksidasjonstallet for klor er ulikt i de to stoffene. Å påstå at natriumkloritt er en unik form for ClO2 er derfor like lite fornuftig som å påstå at rust er en unik form for jern.

Natriumkloritt er et industrielt blekemiddel og desinfeksjonsmiddel som krever faremerking og datablad. Her er et eksempel: Sanogen er et desinfeksjonsmiddel som inneholder 3,5 prosent natriumkloritt, altså mindre enn “prime pH”, og databladet gir følgende advarsel:

Helsefare: Irritasjon på hud, åndedrettsorganer, slimhinner og øyne. Kan framkalle hodepine.

Jeg takker Pernille Nylehn for tips. Hun har også sendt meg en lenke til en FAQ som beskriver mer rundt dette, og der finner man blant annet følgende utrolige påstand:

Nascent oxygen is singlet oxygen or O1. Singlet oxygen is exactly what the body needs in order to neutralize toxic acids (gastrointestinal, respiratory and metabolic acids) and bind with other elements like ionic sodium to biologically transmutate to Potassium which helps maintain the delicate balance of the blood pH at 7.365. When nascent oxygen combines with silica it biologically transmutates to calcium.

Hvis den som skrev dette går på natriumkloritt, kan det være et tegn på at stoffet gir hjerneskade.

Pernille Nylehn har fulgt opp påstanden om transmutering av grunnstoffer i kroppen i sin egen blogg, og en glimrende sprøytvarsling av et påstått vitenskapelig bevis på at det var rett. Les og se tullingene bli fullstendig avkledd. Eller kanskje man skulle kalle det svindlere? Ingen skal få meg til tro at ikke en eneste en i organisasjonen er i stand til å se forskjell på atomkjerner og cellekjerner. Det kan lønne seg å late som man blir lurt når det lønner seg. For eksempel når man kan tjene penger på å selge samme sprøytet videre.

Skjønt Robert Young tror kanskje på dette selv. Det er vankelig å finne noe verre sprøyt enn dette, bortsett fra parodier, da.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende