Aftenposten 20. september 2010

Børge Rønhovde tar i en kronikk i Aftenposten i dag et oppgjør med den vitenskapelige tenkemåten. Her er et par tydelige sitater:

Det fins en verden vi kan ta på, måle og bevise. Det er den verden vi kan forklare. Men det fins også en verden som ikke er like målbar.

Noen har definert at virkeligheten bare er den som er synlig, og at det vi ikke kan se, måle og bevise heller ikke kan eksistere.

Det var faktisk Galilei som definerte det siste, noe som er den egentlige årsaken til at han fikk problemer med kirken. Uansett er det ikke problematisk at Rønhovde har et slik syn, og endog argumenterer og polemiserer for det. Riktignok må man da regne med å få motforestillinger, for eksempel når man presenterer slike argumenter:

Og når det gjelder kornsirklene, må selvsagt disse avanserte og presise mønstrene som er manifestert i løpet av få timer, være produsert av bøndene selv ved hjelp av en fôrhøster eller slåmaskin. Godt gjort!

Hittil har jeg ikke sett en eneste “avansert” figur som ikke kunne konstrueres relativt enkelt ved hjelp av et tau som passer og planker som linjal og ellers frihåndstegning. Jeg har sett en rekke eksempler på slike kornsirkler som har overbevist og framkalt påstander om ekstreme energier etc., men hvor de som har laget kornsirklene etterpå har stått fram. Når ingen har vært i stand til å avsløre disse på forhånd, eller vise at disse på noen måte har vært annerledes enn resten, da virker det lite kritisk å framheve de hvor kunstnerne ennå ikke har stått fram som beviser på noe overnaturlig.

Men det største problemet skaper Rønhovde for seg selv når han blandt annet som her står fram i nettavisa Nordhordland.no og advarer mot mobilstråling:

Anne-Grete Støwer og Børge Rønhovde er regelmessig i kontakt med folk som slit både fysisk og psykisk på grunn av overkjensler for stråling. Og dei to åtvarar på det sterkaste mot noko dei meiner vi enno ikkje kjenner konsekvensane av.

Når Rønhovde har tatt avstand fra betydningen for dokumentasjon, så kan han ikke samtidig brukes som kilde til dokumentasjon. Man kan ikke bruke Rønhovde som autoritet på strålefare uten å sette mobilstråling i bås med kornsirkler, Feng Shui, engler og Snåsamannen.

… seier dei to terapeutane, som saman driv Bøketunet kompetansesenter for førebyggande helse i Sæbøvågen.

Dette er måten de to presenterer seg. “Kompetansesenter for forebyggende helse” høres utvilsomt annerledes ut enn “alternativmedisin”.

Det er litt vanskelig å forstå hvorfor forfatteren i Aftenposten presenterer seg som “matematiker”, normalt presenterer han seg som ernæringsterapeut. På sine egne sider henviser han til et 5 års realfagstudium uten noen spesifisering, og hverken her eller andre steder har jeg funnet hint til at han har gjort noe med dette siden. Ellers presenterer han seg som ernæringsterapeut, men han følte kanskje et behov for å bruke en tittel som gav litt mer tyngde.

Rønhovde spiller på vante strenger når andres syn blir presentet som manglende ydmykhet og skråsikkerhet. Det blir likevel vanskelig for meg å oppfatte ham som ydmyk og åpen når han formulerer seg slik:

Hvordan skal da søkende mennesker klare å orientere seg mot sannhet og virkelighet?

Det spørs nok litt hvem som definerer hva sannhet og virkelighet er, Rønhovde.

Korreksjon: Jeg skrev opprinnelig “Ernæringsfysiolog” som tittel for Rønhovde. Riktig tittel er “ernæringsterapeut”. Denne feilen beklager jeg, det er en ren sløvhet fra min side som hadde fortjent egen sprøytvarsling.

Rønhovde har gitt beskjed om at han underviser i matematikk ved en videregående skole. Jeg mener like fullt at det å presentere seg som “matematiker” gir et ikke helt dekkende bilde av Rønhovdes bakgrunn, det blir for meg like feil som om en gymnastikklærer skulle presentere seg som sportsutøver. Når han skriver en kronikk som primært reflekterer hans bakgrunn innen alternativmedisin, da ser jeg det problematisk at han gi seg selv en pretensiøs tittel som signaliserer at han arbeider med selve matematikken på et avansert nivå, og ikke bare formidler den på skolenivå.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende