VG, 13. august 2010

Jeg ser ikke bort fra at alt er riktig her, men det virker ikke sånn. Jeg tror at enten er det en feil et sted, eller så mangler en vesentlig informasjon eller flere:

Undersøkelsen har beregnet kostnadene ved 23 planlagte utbygginger i fremtiden. I Hardanger vil merkostnaden ved å bruke sjøkabel utgjøre 2/3-deler av utgiftene.

EC Groups beregninger har lagt seg noe lavere, på 50 prosent, for de fremtidige prosjektene. Det fremholdes at det er anslag. Her er hovedtallene:

* Samlet er det planlagt 23 ledningsprosjekter for 21 milliarder kroner. Merkostnadene ved å vri over til kabel er beregnet til 96,75 milliarder kroner (84 mrd. for sentralnett og 12,75 mrd. kr. for regionalnett).

Hvis merkostnadene er 2/3 eller 50% av opprinnelige verdien, vil kostnadene stige til 35 mrd. eller til 32,5 mrd. Hvis de utgjør 2/3 eller 50% av den nye totalsummen, blir kostnadene 63 mrd. eller 42 mrd. Men jeg klarer ikke å finne noen regnemåte som gir at det skal bli 96,75 mrd.

Kan noen forklare dette?

Jeg takker Lars Opheim for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende