VG, 16. mai 2010

En vulkanforsker spår vulkanproblemer for luftfarten de nærmeste tiårene. Ifølge forskeren følger vulkanene på island en 140-års-syklus, og etter en rolig periode de siste 50 årene bør vi forvente vesentlig mer vulkansk uro framover.

Teorien er omstridt, andre forskere tviler på at syklusen er reell. Men dette er i tråd forskningens vesen: Man undersøker, finner en mulig sammenheng, formulerer en hypotese og gir testbare forutsigelser. Å gå ut i media med en såvidt usikker sammenheng er nok litt mer diskutabelt, men problemet jeg vil kommentere ligger i forutsigelsene forskeren gjør:

Han tror minst tre andre vulkaner kan være på randen av utbrudd. Alle disse vulkanene – Grimsvötn, Hekla og Askja – er større enn Eyjafjallajökull.”

Spådommen er nesten like imponerende dristig som å spå vinter i januar, og samtidig henvise helt uforpliktende til hvor alvorlige vintrene var under istiden.

Grimsvötn og Hekla er de klart mest aktive vulkanene på Island, med 3 og 4 utbrudd bare siden 1980. Sannsynligheten for at de kommer med flere utbrudd i nær framtid er derfor ikke liten. Derimot er det lite som tyder på at det kommer noen store utbrudd fra dem snart. Alle de siste utbruddene fra disse to har vært små, og hvis det kommer nye utbrudd snart, så er de også sannsynligvis små og av en form som gjør at de – i likhet med de forrige utbruddene – ikke vil skape noe askeproblem.  Historien til Hekla viser at store og eksplosive utbrudd kommer etter lengre hvilepauser, mens små, snille utbudd kommer tett. Det er heller ikke vanskelig å forklare hvorfor det er slik, så vi kan regne med at denne forhistorien forteller oss noe om vulkanenes framtid, også. Det er derfor liten grunn til å tro av vulkanologen vil få rett med sin påstand om snarlige luftfartsproblemer fra disse to. Kommer de snart, gir de ikke problemer. Hvis det tar lang tid før de kommer, kan man vente problemer.

Vulkanen Askja (nord for Vatnajökull) er mindre aktiv for tiden, men hadde en rekke utbrudd fra 1918 til 1961. Det ble registrert tusenvis av dype jordskjelv i områdene øst for Askja (Upptyppingar) og nord for Askja (Herdubreid/Herdubreidartögl) rundt 2007-2008 som fikk stor oppmerksomhet på Island, og mye tyder på at det skjer en større magmainntrengning. Men hvis det kommer et utbrudd snart, vil det sannsynligvis komme opp basaltisk, lettflytende lava, og utvikles relativt lite aske. Er man riktig heldig kan man få en skjoldvulkan slik man finner på Hawaii, som kan stå og putre i hundre år mens godt betalende turister kan stå på kraterkanten og kikke nedi.

På den annen side kan jeg forstå at han ikke er mer dristig. Det er jo ingen andre vulkaner som har vist antydning til livstegn i det siste, unntatt kanskje Katla, men den er vi jo lei av. Hadde han forutsagt hvor man kunne forvente nye og farligere utbrudd, da hadde jeg blitt mer imponert.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende