Dagbladet, 17. april 2010

Vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull har skapt frykt for et forestående utbrudd i den langt større og farligere vulkanen Katla under Myrdalsjökull. Et slikt utbrudd vil kunne bli en katastrofe for Island, i alle fall for tellestedet Vik ved vulkanens fot.

Men det er fullt mulig å gjøre det enda mer dramatisk, og her blir Dagbladet direkte useriøs.

75 prosent sjanse for at monstervulkan våkner. – I tre av fire tilfeller når Eyjafjallajökull har fått et utbrudd så har den store naboen Katla også fått et. Forsker advarer mot tsunami og enorme flodbølger.

Det er i Dagbladets ånd å døpe Katla en “monstervulkan”. Jeg lurer på hvilke begreper de vil bruke for Laki, Krakatau og Mount St. Helens, for ikke å snakke om Tambora eller Santorini. Jeg foreslår “ord blir fattige”, i alle fall kan det virke slik når Dagbladet har brukt dem.

Men det virkelig tåpelige er påstanden om “Tsunami og enorme flodbølger”. De fleste som leser dette vil tenke på det som skjedde i Indonesia og nabolandene julen 2004, spesielt fordi formuleringen helt tydelig antyder at det blir en tsunami som skaper enorme flodbølger. Er vestlandbyer og -bygder i faresonen?

Virkeligheten er en helt annen: Katla vil smelte store mengder breis som vil gi store mengder flomvann, elven som dannes vil bli den uten sammenligning vannrikeste elven i Verden. Hvor mye vann og masse som kan komme, får man en anelse av hvis man ser på et kart over Island. Før det siste store utbruddet var Islands sydligste punkt det tydelige neset like vest for Vik. Etter utbruddet er Islands sydligste punkt ca. 15 km lenger øst og et par km lenger sør.

Hva med tsunamien? Dette er hva forskeren sier:

Han forklarer konsekvensforløpet med at store mengder vann slippes ut av vulkanens kaldera og vil strømme ned østsiden av Myrdalsjökull som er isbreen som dekker Katla. Vannmassene vil treffe havet med stor kraft og vannstanden vil øke voldsomt i flere minutter. Dette vil igjen generere en tsunami som sannsynligvis vil ødelegge de lavereliggende delene av tettstedet Vik på Island.

Det som omtales som Tsunami er en lokal opphopning av vann ved utløpet, kombinert med litt kraftige bølger. Ille for Vik, men ikke noe kan true eller skremme folk lenger unna. Er det dette du så for deg når du leste om “Tsunami og enorme flodbølger”?

“Formuleringen i Dagbladet er en enorm overdrivelse av historiske dimensjoner som for alltid vil fjerne enhver tiltro at Dagbladet overhodet noen gang vil være i stand til å presentere en sak på fornuftig og saklig vis.”

Det er vel omtrent slik Dagbladet ville ha formulert seg hvis de var i stand til å se presentasjonen utenfra.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende