VG, 14. april 2010

Et sveitsisk forskningsinstitutt har sammenlignet stråling fra sparepærer med vanlige lyspærer, og konkluderer ifølge VG med at “- Sparepærer kan avgi farlig stråling“. Som sitat er denne overskriften sikkert riktig, men artikkelen er enda mer tvilsom. Nesten helt i begynnelsen stå følgende avsnitt:

Forskerne har undersøkt effekten av pærenes elektromagnetiske felt på mennesker. Når strålingsnivået overskrider 50 ganger av grenseverdiene, kan det oppstå akutte nerve- og muskelskader som for eksempel kan utløse hjerteflimmer, men alle de testede pærene lå godt under grenseverdiene.

Jeg foreslår følgende oppfølging, fra en badeplass:

Bading med hodet under vann kan være skadelig for barn og for nærmiljøet: Hvis barn blir under vann i 50 minutter kan det utløse engstelse hos foreldrene, oppstyrtelse hos andre badende og druknede barn. Tiden barna oppholdt seg under vann var imidlertid godt under ett minutt.

Mer konkret blir tvilsomheten i dette avsnittet:

“Strålingen øker imidlertid jo nærmere man oppholder seg pærene, og forskerne oppfordrer derfor folk til å holde minst 30 centimeters avstand til sparepærene.”

Jeg har sjekket kilden, du finner hele rapporten på nett. I “Excecutive summary” står følgende:

The uncertainty of free-space measurements close to the bulbs is also very large, due to the large size of the sensors. The uncertainty is approximately  +/- 3 dB ( 40%) at 300mm and will be much larger at very close distances.

Avsnittet forteller at usikkerheten i målingene øker etter hvert som man kommer nærmere, og ved 30 cm er måleusikkerheten relativt stor. Men dette er det eneste jeg finner i rapporten som tilnærmelsesvis kan tenkes å ha gitt opphav til setningen i VG. Hva mer er, de rapporterte strålingsverdiene på 9-56 % av grenseverdiene er målt bare 2 cm fra pærene, altså langt innenfor de angitte 30 cm.

Hva er da bakgrunnen for skremselen i artikkelen? Sensasjonshunger?

Jeg takker for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende