VG, 31. mars 2010

Jeg forstår hva som menes, men jeg er ikke helt sikker på om journalisten gjør det. I en artikkel om en svært miljøvennlig japansk konseptbil står følgende:

“Bilen regenererer også bremsekraften, og støtdemperne omformer bevegelsesenergien til strøm. Jo mer humpete vei, desto mer miljøvennlig blir dermed bilen.”

Jo mer humpete veien er, jo mer energi genererer støtdemperne. Men blir det mer miljøvennlig kjøring av den grunn?

Energien støtdemperne skal generere må komme fra et sted. Gjett hvorfra? Jo – du gjettet riktig – fra motoren. Det er motoren som gir energien som får bilen til å bevege seg opp og ned. I utgangspunktet skulle dette ikke koste så mye, for energien som brukes til å løfte bilen opp på dumpen, blir til bevegelsesenergi på baksiden. Det er dempingen som bruker energi, og det er en del av denne som her blir brukt til å generere strøm.

Bilen blir altså mindre energieffektiv når veien blir humpete. At andre bilder taper enda mer, er en annen sak, men slik det står vil i alle fall svært mange lesere oppfatte det slik at bilen kjører mer økonomisk hvis veien blir humpete.

Kanskje kan bilen bli så effektiv at den kan klare seg helt uten drivstoff hvis veiene blir humpete nok? I alle fall skulle dette være mulig hvis man i tillegg kjørte med bremsene på. Det siste kunne til og med fungere alene, uten humper. Riktignok vil da bilen stå helt stille, men med riktig teknologi kan en bil klare kunststykket å stå stille uten å bruke energi.

Jeg takker Eivind Vallestad for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende