NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet, Bergens Tidende/NTB, 22. mars, 2010

Eyjafjallajökull på Island har hatt utbrudd, og denslags hendelser betyr vanligvis at det bare er for meg å sette meg ned og vente på sprøyt. Men mediene har stort sett vært flinke så langt, det merkeligste jeg har funnet hittil er kanskje denne på NRK.no:

“– Mange vulkaner er lokalisert under isbreer, men det er heldigvis ikke tilfelle med Eyjafjallajökull.”

Vulkanen Eyjafjallajökull er da vitterlig plassert under en isbre, nemlig jøkulen Eyjafjallajökull. Det er derfor den har fått navnet.

Krateret (Kalderaen) til Eyjafjallajökull ligger midt oppå fjellet og midt under isbreen. Dette bildet viser hvor det ligger. Kalderaen er mye mindre enn for Katla, og litt vanskelig å se nå på grunn av alle jordskjelvmarkeringene, men se rett under “fj” i navnet på fjellet.

Det er litt spesielt at vulkanen ikke har fått eget navn, slik som Katla under Myrdalsjökull eller Bardarbunga under Vatnajøkull, men det er ikke enestående. Andre eksempler er Øræfajökull, Torfajökull og Tindfjallajökull, og alle har navn etter jøkulen de ligger under.

Det vedkommende som uttalse seg antakelig mente – og kanskje sa? – var nok at det aktuelle utbruddet lå helt i utkanten og delvis utenfor breen. Utbruddet skjedde nemlig ikke i hovedkrateret, men på siden av vulkanen, nærmere bestemt i det smale isfrie området Fimmvörduhals mellom Eyjafjallajökull og Myrdalsjökull.

Aftenposten skriver samme dag at “Sprekken på sørvest-Island ser ut til å ha blitt større.” Hvordan de klarer å få utbruddstedet til å bli sørvest-Island er en gåte, stedet er nesten midt på midtlinjen mellom Islands østligste og vestligste punkt. Det blir omtrent som å plassere Galdhøpiggen på Vestlandet.

(En rask sjekk på kortet viser at Island ligger omtrent mellom 13,3 og 24,8 grader vest. Midtpunktet er på litt over 19,0 grader og avstanden dit er ca. 20 km)

VG nett siterer en forsker på at :

- Hvis en stor del av breen smelter blir det en enorm flom, men det har de stor erfaring med på Island. I 1999 var det et lite utbrudd i Katla. Det førte til en liten flom, men noe stort katastrofescenario utenom materielle ting tror jeg ikke er så sannsynlig.”

Katla hadde ikke noe utbrudd i 1999, i alle fall ikke noe kjent utbrudd. Siste kjente utbrudd var i 1918, men det var muligens et lite utbrudd i 1955 som smeltet litt is. Kan det være dette man mener? Det var ellers utbrudd i Grimsvötn rundt årtusenskiftet som skapte “jökullaup”, dvs. flom på grunn av smelting av is ved vulkanutbrudd.

Dagbladet på nett skriver at:

Men det har bare vært tre vulkanutbrudd fra Katla de siste 1000 åra, sier han.

Det er bare kjent tre utbrudd fra Eyjafjallajökull på 1000 år, men det er registrert minst 16 utbrudd på Katla, blant annet 3 siden siste utbrudd på Eyjafjallajökull.

Denne formuleringen fra NTB ble gjengitt i mange norske medier. jeg tviler på at noen leste gjennom hva som stod før den kom på trykk eller ble lagt på nett. Denne er hentet fra Bergens Tidende:

“Strålen i utbruddssonen når opp i en høyde på cirka åtte kilometer og har en lys farge. Sannsynligvis inneholder den mye vann, noe som antyder at en dampeksplosjon med store mengder vann er trengt inn i systemet.”

Strålen var noen få hundre meter, men dampskyen rakk flere km i luften. Og hva menes med at “en dampeksplosjon er trengt inn i systemet”? Det er heller vann som trengte inn i vulkanen, og vann i en glødende vulkan skaper dampeksplosjoner.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende