Internettreklame, mars 2010

Det er vanskelig å ta nettsiden Rayfence.no på alvor, det må være noe av det mest tøvete som finnes på markedet. Rayfence selger beskyttelse mot elektromagnetisk stråling av alle slag, blant annet:

“Det finnes også mye naturlig elektromagnetisme fra jorden i form av metallårer og vannårer.”

Men det er atskillig flere, skumle kilder:

“Pyntemagneter på kjøleskap eller andre hvitevarer som er koplet til strømnettet, medfører elektromagnetiske stråling.”

“Glassfiberarmert hagevannslange kan medføre intens elektromagnetisk stråling inn i huset dersom den er montert i en åpen kveil på veggen og medføre problemer for deg som lider av el-overfølsomhet. Glassfiberen konsentrert i kveils form virker som en antennemottaker som mottar stråling fra utendørs sendere, slik som basestasjoner, trådløse nettverk, radarer, militære overvåkings- og kommunikasjonssystemer, høyspentlinjer og trafostasjoner, samt kosmisk stråling fra verdensrommet. Glassfiberkveilen sender denne strålingen i mange tilfeller videre rett inn i huset.”

“Ringer på venstre hånd kan i enkelte tilfeller medføre helsemessige problemer. Dette gjelder hovedsaklig ringfinger, men også de andre fingrene.”

“Krystallisbjørner som står i mange norske hjem kan medføre helsemessige problemer.”

det viktigste er likevel at man har en sikker faglig forståelse av hva strålingen gjør:

“Med andre ord når et slikt signal treffer krystallinske strukturer i nervevev som har halvlederegenskaper fungerer dette som transistorer.”

og at man har solide og omfattende studier som bekrefter påstandene:

Testene ble utført på 10 testpersoner ved hjelp av tre forskjellige testmetoder og tilfredsstiller kravene til dobbel blindtest.

Og de har solide referanser:

“Norges Miljøvernforbund gjør en betydelig innsats innenfor fagfeltet elektromagnetisk stråling. Her finner du mange gode artikler fra Norges Miljøvernforbund.”

Jeg tror ikke Norges Miljøvernforbund er lei seg for den henvisningen, spesielt ikke nå de har den æren å bli satt i bås med:

“Forsker, journalist og forfatter Morten Julius Bøgh har gjennom “The Human Project“ intervjuet den svenske professor Olle Johansson ved det Karolinska Institutt i Stockholm, den tyske lege Manfred Doepp og den norske lege Vilhelm Schjelderup.”

Jeg takker Sigmund Høien for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende