Dagbladet, 1. februar 2010

“- Enda sykere med korte dager”

Skriver Dagbladet i en overskrift. I artikkelen er det utdypet på denne måten:

“- Hele seks av ti nordmenn tror sykefraværet ville økt med sekstimersdag. Bare tre av ti nordmenn mener de ville blitt mer produktive på jobb.”

Dette virker jo mildt sagt overraskende. At noe er uventet, betyr ikke at det er feil, men det gjør det naturlig å stille kritiske spørsmål til seg selv og sjekke om tallene er riktige. Det var nok å flytte blikket noen få cm til høyre for å oppdage at påstanden ikke var riktig:

I et diagram viser nemlig Dagbladet hvordan tallene ser ut hvis man ser på menn og kvinner hver for seg. De ser slik ut:

Tror du innføring av 6-timersdag vil påvirke på ditt eget sykefravær?

MENN:               Reduseres: 22,3%. Øker:  3,7. Nei: 62,5%, Vet ikke: 11,4
KVINNER:        Reduseres: 29,4%. Øker:  2,5. Nei: 51,3%, Vet ikke: 23,5

Med noenlunde jevn kjønnsfordeling betyr det at det bare er ca. 3% som tror sykefraværet øker. Det er utrolig langt unna 6 av 10. 6 av 200 hadde vært riktigere.

At 6 av 10 ikke tror deres eget sykefravær vil minke, er en annen sak. Her er tallene riktige, men konklusjonen som trekkes er fullstendig feil. Hvis det er dette som ligger bak, vil jeg påstå at det må være den mest tøvete feiltolkning av statistikk i norsk media på lenge.

Jeg heller derfor til den alternative forklaringen:  Det står så dårlig til med Dagbladet at ikke en gang dets egne journalister gidder lese de tallene de offentliggjør. Heller ikke redaksjonen eller desksjefen gidder.

Jeg takker Eirik S. Hansen for tips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende