Internettreklame, desember 2009

Altnett.no har et visst rykte på seg for å ikke vær helt etterettelig innen naturvitenskapen, men det er jo ikke alltid nødvendig hvis man har de riktige kundene. Dette er fra nettreklame for natron som helsekost:

Natron, natriumhydrogenkarbonat eller natriumbikarbonat, NaHCO3 er et hvitt pulver som brukes som hevemiddel ved baking, som syrenøytraliserende middel.

Natron har en pH på 8,6 og er en meget god kilde som syrenøytraliserende middel i tråd med Syre-basebalansen.

Hovedgrunn til å ta med denne setningen er at den gir informasjon om pH. Etter min beregning skal pH for NaHCO3 ligge midt mellom pKa-verdiene for CO2, ved 6,35 og 10,33, og 8,6 stemmer bra overens med det. Denne informasjonen blir interessant i sammenheng med følgende avsnitt litt lenger nede i annonsen:

Siden Natron er sterkt basisk bør ikke natron blandes med syre da disse reagerer med hverandre.

pH = 8,6 er for de aller fleste formål å regne som nøytralt, eller i høyden meget svakt basisk. Hvis du blander NaHCO3 med for eksempel eddik (pH 2-3) vil du ikke få en kraftig reaksjon, men en tydelig reaksjon på grunn av dannelse av CO2-gass.

Den litt begrensede kjemikunnskap blir enda tydeligere i følgende sitat:

Natron er sterkt flammehemmende og egner seg fint som brannslokker da en brann er syredannende, og natron nøytraliserer den kjemiske syredannende reaksjonen under en brann og kveler grunnlaget for brannen.

Det som står om syrer og base her er helt uten noen form for logikk og har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Virkemåten natron ved brannslukning er at det avgir CO2 når det blir varmet opp, og gassen kveler flammene.

Det er da helt naturlig å følge opp med følgende anbefaling:

Kjøp boken Ph Mirakelet for å forstå hvilke matvarer som er basiske og hvilke som er syredannende.

Enten har selgeren ikke lest boken selv, eller så er bokens beskrivelsen av kjemien relativt unøyaktig eller ufullstendig.

Avsnittet som står under streken her nå har blitt kommentert av flere nedenfor, og de har rett – både når det gjelder feilen og når det gjelder hvordan feilen har oppstått. Jeg har blitt lurt av en forskjell mellom engelsk og norsk. På engelsk brukes “natron” om noe som er hovedsaklig Na2CO3, mens “baking soda” er NaHCO3. På norsk brukes av en eller annen grunn “natron” som oversettelse på “baking soda”, mens bakepulver er et teknisk produkt som inneholder NaHCO3 og noe som gjør det enda surere.

Inntil videre lar jeg den opprinnelige teksten stå nedenfor streken. Jeg reagerer fremdeles på formulering i orakelet.info om at soda (dvs. Na2CO3) er “i slekt med natronlut”. Og hvorfor wikipedia fokuserer på at bakepulver må inneholde et alkali, er fremdeles for meg en gåte.

——–

For øvrig merker jeg med problemet med navnet natron, som betyr natriumkarbonat (Na2CO3) og som her blandes sammen med bakepulver som er natriumbikarbonat (NaHCO3). Det er derfor det finnes noen bakeoppskrifter med natron og noen med bakepulver, det er nemlig to forskjellige stoffer. Bare les ingredienslisten på bakepulverpakken, hvis du er i tvil.

Også norsk Wikipedia roter med dette:

Bakepulver er et tørt hevemiddel brukt i baking. Det finnes flere utgaver, men alle inneholder et alkali, vanligvis natriumbikarbonat (natron)…

Hvorfor Wikipedia her henviser til at det må inneholde et alkali, er for meg en gåte. Det avgjørende er at det inneholder et karbonat, og om dette er alkalisk, surt eller nøytralt har i utgangspunktet ingen ting å si.

Enda søtere synes jeg denne på orakelet.info er, et svar på et spørsmål om man kan bruke natron i stedet for bakepulver:

Ved bruk av natron som hevemiddel vil bare halvparten av kullsyregassen bli frigjort. Det vil da oppstå en hvit «rest» som er soda. Sodaen er nært beslektet med natronlut og derfor er det ikke bra å bruke bare natron som hevemiddel. Ofte sier vi at «det smaker natron» når det oppstår vond smak på bakverk tilsatt natron.

Jeg takker Morten Eilertsen for tips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende