Statkrafts nettside, november 2009

24. november er Statkraft endelig klar til å starte opp sitt første saltkraftverk på Hurum, hvor man utnytter forskjellen i saltinnhold mellom saltvann og ferskvann til på produsere elektrisitet. Riktignok er det en prototyp, men for meg har dette vært noe spennende jeg har ventet på, og som jeg ofte henviser til i min undervisning. Dermed kjenner jeg problemet med å forklare hvorfor prinsippet virker, og derfor reagerte jeg umiddelbart på dette:

Når ferskvann møter saltvann, for eksempel der en elv renner ut i havet, frigjøres enorme mengder energi.

Det er direkte tøv. Termodynamikkens første lov sier at energimengden er konstant. Hvor blir det da av all energien hvis man ikke utnytter den? Det blir ikke målbart varmere av å blande ferskvann og saltvann, og det er ingen annen måte energien viser seg.

Det man utnytter er det mystiske begrepet entropi som er knyttet til arbeid. Et hvert arbeid forutsetter at man skaper entropi, hvilket først og fremst betyr at noe jevnes ut. I et varmekraftverk skaper vi varmeenergi, men det som driver maskiner er temperaturforskjellen. Det er gjennom å styre utjevning av varme vi skaper arbeid.

Ved et saltkraftverk utnytter du at saltvann og ferskvann vil blande seg med hverandre og danne brakkvann. Den motsatte prosessen, å skille brakkvann i ferskvann og saltvann, er også mulig, men det krever et arbeid, for eksempel destillasjon, eller en prosess som kalles omvendt osmose. De fleste avsaltingsanlegg i verden i dag brukes omvendt osmose. I teorien er det alltid mulig å snu en slik adskillelsesprosess og hente ut samme mengde arbeid igjen ved å utføre den motsatt prosessen. Det er dette saltkraftverket gjør ved å bruke det motsatte av omvendt osmose, nemlig osmose.

Som konklusjon kan man si at saltkraftverket virker ved å utjevne en forskjell som allerede er der, mens et varmekraftverk først må skape en temperaturforskjell før det kan utjevne den. Å skape temperaturforskjellen krever frigjøring av energi, men utjevningen gjør det ikke. I et saltkraftverk skaper vi ikke forskjellen, vi bare utjevner den. Utjevning av forskjeller frigjør i seg selv ingen energi, men det kan skape arbeid.

Jeg er enig i at dette ikke er enkelt stoff, og at det er lettere å forstå det som Statkraft skriver. Men påstanden jeg har sitert er feil, og dessverre for Statkraft er det nokså enkelt å vise at den er feil. Det er ikke noen fordel for Statkraft å presentere seg med en forklaring som naturfaglærere må ta opp for klassen og rydde opp i.

Jeg takker Odd Erik Johansen for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende