Vi Menn nr. 46, 2009

Det er ikke alltid jeg har vært imponert av produktbeskrivelser i “Vi Menn”, denne er fra Båtbilaget til nr 46. i 2009:

“Den fuktige luften som befinner seg i rommet, suges inn og blir varmet opp til vannet fordamper før det blir sluppet ut gjennom hullene i toppen, og slik fortsetter syklusen”

Fuktigheten i luft er faktisk vanndamp. Hvordan kan man fordampe vanndamp?

Det som beskrives her er for øvrig ikke noe annet enn en varmovn og jeg kan heller ikke se at prinsippet kan hjelpe utover å varme opp. Hvis det er vanndråper i luften, vil det å fordampe dem øke luftfuktigheten – ikke redusere den. Den vanlige måten å fjerne fuktighet er stikk motsatt: Å få vanndampen til å kondensere.

Ut fra det jeg har fått tilsendt, kan det se ut som om det er en produktbeskrivelse og ikke en annonse, men der tar jeg et forbehold.

Jeg takker John A. Dawes for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende