Nyhetsspeilet, 11. november, 2009

Et kjennetegn ved pseudoreligiøse vekkelser er en hemningsløs dyrkelsen av egne ideer. Når noen har funnet en vidundermedisin, kan hallelujastemningen bli så høy at det garantert ikke er plass for kritiske tanker, virkelighet og andre uvesentligheter.

I artikkelen “Naturens eget antibiotikum” er det Ketil Dreyer som går av skaftet. Sitat:

Ionisert kolloidalt sølv er tradisjonelt kjent for å:

Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
Fremme sårheling og vevsoppbygging.
Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
Være helt uten bivirkninger.
Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

I følge Dreyer er sølv altså et stoff som hjelper mot absolutt all sykdom – på mennesker, planter og dyr – og som er totalt uten bivirkninger. Jo, jeg vet at sølv har antiseptisk virkning, men dette er noe helt annet. Her omtales sølv som en vidundermedisin som verden ikke har sett maken til.

Men hvorfor bruker man ikke dette vidunderstoffet for alt det er verdt? Hvorfor utrydder man ikke sykdommer hos mennesker, husdyr, ville dyr, oppdrettsfisk, matplaner, skogstrær, ville planter og alt hva man ellers måtte komme på som kan ha sykdommer? Det har Dreyer et enkelt svar på: En konspirasjon hvor helsevesen, leger og myndigheter samarbeider med ett enkelt må i sikte: Å understøtte den farmasøytiske industri.

Ærlig talt Kjetil Dreyer: Tror du virkelig at myndigheter og folk verden over ville akseptert at folk ble syke og døde av sykdommer og at jordbruk, skogbruk og fiskeoppdrett ble ødelagt av sykdommer, hvis man hadde et universalmiddel mot det? Hvorfor skulle makta motarbeide bruken av kolloidalt sølv, når de samlede kostnadene sykdommer skaper er veldig mye større enn inntektene fra farmaindustrien?

Hvorfor er det ingen som reagerer? Du påstår selv at det er folkebevegelse på gang, men hvorfor ser man ikke noe til den bortsett fra kanskje noen internettsider. Hvorfor ser jeg ingen miljøorganisasjoner, medier, universiteter, politiske partier eller pressgrupper som har tatt opp dette? Er alle disse med i den samme konspirasjonen? Hvem er det da som ikke er med?

Etter å ha konspirert seg ferdig, går Dreyer til sine referanser, og her er det påfallende mange eldre studier, mange helt tilbake fra 1930-tallet. Jeg ser to forklaringer: 1) Det finnes ingen nyerer studier enn de Dreyer henviser til. 2) Dreyer har ukritisk valgt kilder som støtter hans syn, og måtte likevel ty til så gamle kilder for å finne noe som passet. Jeg finner den første forklaringen nokså usannsynlig.

Et eksempel på Dreyers ukritiske valg av kilder er der han påstår at sølv kan medføre at vanlige celler omdannes til stamceller. Dette er et utfording som mange forskere i verden jobber med, for mulighetene som ville åpne seg om man lyktes er fantastiske. Den som klarer det, vil helt sikkert få en Nobelpris. Dreyer har et åpenbart forklaringsproblem hvis man mener at ingen av dagens forskere har prøvd ut et så enkelt triks som å tilsette litt sølv.

Hovedkilden til påstanden om stamceller er Robert O. Becker. Noen av mine lesere kjenner helt sikkert igjen navnet. Jeg har omtalt hans troverdighet som kilde i et tidligere innlegg på Sprøytvarsleren, “Vi blir forfulgt“, og gjentar noe av det jeg skrev:

“Det trenger ikke mye og kritisk lesning i Beckers bøker for å oppdage at hans forhold til den vitenskapelige tenkemåte er litt diskutabelt og at han ikke alltid framstår som like kritisk til sine kilder. Det er på sin plass å nevne at den nest siste boken Becker var medforfatter i omhandlet parapsykologi.”

Dreyer nevner en annen kilde til stamcellepåstandenm nemlig Dr. Margraf, eller Harry Margraf. Jeg finner ingen H. Margraf som har publisert noe om stamceller, og sidene på nettet som forteller noe om denne forskningen virker alle som reklamesider.

Jeg kommenterer kanskje flere av kildene hans senere, men jeg avslutter nå med å gjengi en liten detalj helt på slutten av Dreyers artikkel:

Ionisert kolloidalt sølv kan kjøpes på blant annet www.AltShop.no og www.OnlineHelse.no.

Det er derfor jeg har lagt dette oppslaget under kategorien “reklame”.

Jeg takker Borgny Brørvik for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende