Teknisk Ukeblad, 23. september, 2009

Hvordan har Microsoft klart å bli så stor? De var tidlig ute, de skapte seg et monopol, de hadde flinke folk, de var kyniske –  det er ikke vanskelig å finne mange forklaringer som hver for seg er fornuftige og helt sikkert har hatt betydning. Men ikke noe av dette hadde hjulpet hvis ikke Microsoft hadde brukt enorme ressurser på å utvikle stadig nye og kanskje bedre programvarer.

Derfor burde Teknisk Ukeblad selv ha reagert på denne formuleringen i artikkelen “Bredbånd hemmer nettskyen“:

“En stor andel av de 70 millioner kronene som Mirosoft bruker på videreutvikling av programvare hvert år, er gått med til Windows 7.”

Her har nok bladet glemt tre nuller i utviklingsbudsjettet og en “c” i Microsoft.

Microsofts budsjett for forskning og utvikling er rundt 9 milliarder dollar i 2009. 70 millioner kroner i året vil vel ikke engang ha dekket kantineutgiftene til programutviklerne i India. Hadde Microsoft brukt bare 70 millioner kroner i året på programutvikling, så hadde de vært så små at man ikke engang hadde sett dem med mikroskop.

Jeg takker Knut S. Hornnes for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende