Internettreklame, september 2009

Norsk institutt for energipsykologi” heter noen som vil hjelpe deg med å bli kvitt et problem. En tykk lommebok kan kanskje være et problem de kan hjelpe deg av med, de unngår omhyggelig å fortelle noe om hva kursene deres koster. “Spør du om prisen, har du ikke råd”, er mistanken man får.

Mistanken om at det hele er lureri blir ikke mindre når “instituttet” presenterer seg med ren svada. Her kryr det av fine ord fra moderne fysikk, men de som har skrevet dette aner åpenbart ikke hva ordene betyr. Det gjør ingen ting, for det gjør ikke kundene heller. Noen ganger kan det være en fordel å fortelle sprøyt, for eksempel når man vil sikre at kundene er mottakelig for enda mer. Igjen uttaler jeg med ut fra begrunnet mistanke.

Mistanken skyldes særlig avsnittet “Teoretisk grunnlag“, der følgende avsnitt er spesielt avslørende (Jeg har kopiert avsnittet nøyaktig, men uthevet siste setning):

Planck og kvantefysikken problematiserer det hele ytterligere. Atomet med sin kjerne, sine protoner og nøytroner er ikke tilværelsens minste størrelser men sammensatt av en enorm mengde mindrepartikler. Kvanter, leptoner, fotoner og den minste av dem alle, elektronet.

Kvanter kan beskrives som energinivåer, leptoner er fellesnavnet for en lang rekke partikler, blant annet elektoner. Fotoner er energikvanter eller lyspartikler, og langt mindre enn elektroner. Protoner og nøytroner er sammensatt av kvarker, ikke elektroner eller andre leptoner.

Begrepene er ukjente for mange, men følgende avsnitt har omtrent samme logikk:

Veier, med sin veibaner, broer og tunneler, er sammensatt av en enorm mengde mindre partikler. Fartsgrenser, kjøretøy, bilbatterier og den minste av dem alle, folkevognen.

Følgende avsnitt kan jeg derimot skrive under på:

Den menneskelige hjerne er ikke særlig smart. Den skiller dårlig mellom fakta og fiksjon.

Det hjelper med kunnskap, med mindre man ønsker å la seg utnytte.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende