Offshore, 14. september 2009

Nettstedet Offshore.no forteller om storsatsing på vindmøller i EU i tiden framover, men det er to setninger i artikkelen som ikke helt passer sammen:

En rapport fra European Wind Energy Association viser at frem mot 2030 vil tilbudet på offshore vindkraft skyte i taket fra dagens 1,5 GWh til 150 GWh, i følge Bloomberg.

Mer enn 100 GW med kraft fra offshore vindparker er under planlegging i 15 EU-land og andre europeiske land, i følge rapporten.

100 GW er allerede under planlegging, likevel øker ikke kapasiteten med mer enn 150 GWh. Planlegger man virkelig vindmøller som i gjennomsnitt bare skal produsere strøm 1,5 timer i året?

Det hele bunner i en klassiker, nemlig rot med enheter. Bytter man ut GWh i første setningen med GW, så blir det riktig. Den virkelige energiproduksjonen er i en helt annen størrelsesorden enn det artikkelen oppgir, nemlig 563 TWh i året, eller 560 000 GWh.

Skjønt kanskje man mente 150 GWh per time? Det ville for så vidt vært riktig skrevet, men kanskje litt unødvendig komplisert.

Takk til John Dawes for tips og informasjon om riktig tallverdi for energiproduksjonen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende