Hallingdølen, 31. juli 2008

Forfatter Per Engene er en av de mest iherdige klimaskeptikerne, og i Hallingdølen skriver han blant annet følgende i et leserinnlegg med tittelen “Meir feil om klima”:

“- Me har nemleg klare bevis for at det er fysisk umogeleg at utslepp av CO2 kan føre til klimakrise -”

Hvilke bevis det er snakk om, skriver han ikke, og det er kanskje like godt. Du har ikke klare bevis hvis ingen legger merke til dem, og det kan jeg love: Andre forskere legger merke til det hvis du har argumenter. Ikke alle, men noen vil gjøre det, og hvis argumentene er holdbare vil de bruke dem videre. Det er slik vitenskapen fungerer.

Påstander om at det ikke er slik, at vitenskapen er lukket for nye argumenter og bevis, er veldig lett å ty til når man hverken har argumenter eller bevis. Hvis man beviser at nesten alle verdens forskere har tatt feil, og at man selv har rett, da er man et geni. Hvis man mener at man har bevist det, men at andre ikke bryr seg om beviset, da kan man være et misforstått geni. Men det finnes også andre forklaringer.

Lenger nede står det:

“- Når Per Engene og Klimarealistene med hjelp av naturlovene fører bevis for at IPCC, CICERO og Seip tek feil, er det ikkje merkeleg at Seip vil stemple det som «desinformasjon».”

En av påstandene fra Engene er at massevirkningsloven beviser at CO2-økningen i atmosfæren skyldes øket temperatur, og ikke omvendt. Jeg brukte påstanden i en eksamensoppgave for over 300 studenter for et års tid siden. Det er lett å beregne hvordan løseligheten endrer seg når man kjenner CO2-innholdet i atmosfæren og temperaturutviklingen, og man i tillegg forstår massevirkningsloven og kan bruke den i beregninger. Med unntak av noen rene regne feil, kom da også alle de over 200 som prøvde seg på oppgaven fram til at Engene tar feil.

“- Eg oppfordrar folk til å skaffe seg solid kunnskap og bruke si eiga dømmekraft i staden for å stole på politiske klakkørar.”

Åpenbart bør man ikke strekke det så langt at man skaffer seg utdannelse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende