Kristent samlingsparti, partiprogram 2008

Hva religiøse minoriteter klarer å overbevise seg selv om, kan være litt ymse, men av og til berører synspunktene deres vitenskapen. I partiprogrammet for Kristelig samlingsparti finnes denne interessante formuleringen under avsnittet om skole og utdanning:

“Undervisningen ved universitet og høyskoler bør styrkes kunnskapsmessig og evolusjonsteorien må ikke bli enerådende i universitetsmiljøer da dette ikke er bevist. Læren er også i strid med Guds egen beretning om hvordan skapelsen foregikk.”

Hvis en teori er enerådende ved alle norske universitetene, betyr ikke det at man ved universitetene anser den som bevist? Finnes det eksempler på sentrale og viktig teorier som er enerådende ved alle universitetene uten at de anses som bevist?

At noen skal komme utenfra å kreve at universitetenes undervisning skal avvike fra det deres egen forskning viser dem, er det virkelig en kunnskapsmessig styrking av universitetene?

Kanskje man skulle snu på tankegangen og danne et “Vitenskapelig samlingsparti”, med følgende punkt i partiprogrammet:

“Forkynningen i kirker og menigheter bør bli mer religiøs, og bibelen må ikke lenger være enerådene i kirken da den ikke er bevist. Innholdet er dessuten i strid med flere vitenskapelige læresetninger.”

Problemet er jeg ikke kan tenke meg en eneste professor som ville være dum nok til å skrive under på et så tåpelig utsagn.

Jeg takker Rune Huseby for tips.

Jeg takker Eirik som har sendt meg denne linken som gir imponerende presise svar de fleste av punktene i diskusjonen nedenfor:

—————————–

Jeg har noen tilsvar til kommentarene under.

Evolusjonsteorien er ikke en religion, men et nødvendig verktøy for forskning og et system som gjør det lettere å lære biologi. Det har ingen betydning om en forsker tror på evolusjonen eller ikke, men han/hun vil ikke ha store sjanser til å lykkes, hverken som forsker eller underviser, hvis man ikke bruker vertøyet. Kreasjonisme gir absolutt ingen ting som er til hjelp for vitenskapen eller undervisningen.

Det er derfor evolusjonsteorien er enerådende ved universitetene. Ikke fordi andre ideer ikke slipper til, men fordi andre ideer så langt ikke har gitt suksess.

Noen skriver at evolusjonsteorien er så tåpelig at man må være dum for å tro på den. Gjennom tidene har det blitt utformet mange teorier som var ulogiske i forhold til datidens og vanlig folks erfaringer. Jeg nevner i fleng: Jorda er rund, Jorden går rundt Sola, istidene, atomer, kontinentalvandring, astrofysikk og ikke minst kvanteteori. En rekke oppdagelser og oppfinnelser er gjort av de som stolte på sin kunnskap og logik og trodde på teoriene, på tross av at de som hadde mindre kunnskap mente de var tåpelige. Tilsvarende gjelder for evolusjonsteorien.

Man lærer skolebarn om disse teoriene ved å gi dem et innblikk logikken bak teoriene, fortelle dem hvilken kunnskap de bygger på, og hvordan man kan se spor av sammenhengen i Verden ser, hører om, leser om eller ser på TV. Derfor er det få som har gått vanlig skole som avviser disse teoriene. Ikke fordi de er hjernevasket, men fordi de har fått muligheten til å vurderee konklusjonen selv.

Kreasjonsitenes litteratur er ikke slik. Gå for eksempel inn på www.origonorge.no og se på Tyvands bok om Darwin – en festbrems. De bruddstykkene som er gjengitt overlater ingen ting til leseren, boken er gjennomsyret av latterliggjøring av evolusjonsteorien og fiendtliggjøring av de som tror på den. Det trampes inn i deg at å komme til en annen konklusjon enn forfatteren er uakseptabelt. Dette er hjernevask, aggressiv forkynning, og bejubles av kreasjonister.

Vitenskap er ikke religion, men et verktøy. Naturvitenskapen har gitt oss det meste av veksten i økonomi, individuelle muligheter og levealder vi har hatt de siste århundreder. Det er denne erfaringen som gjør at politikere bruker vitenskap som argument når de tar avgjørelser. A tro på noe annet enn vitenskapen er helt problemløst, men å endre på vitenskapen for å tilpasse religionen, er dårlig vitenskap og lite fruktbart. Å bruke politisk makt til å forfalske vitenskapen, regnes som en uhyrlighet i et sivilisert samfunn, og det er faktisk det Kristelig samlingsparti tar til orde for.

Undervisningen ved universitetene skal være forskningsbasert. Vil Kristelig samlingsparti også kreve at forskningen skal basere seg skapelse og ikke på evolusjonsteorien? Hvis partiet tenker slik, bør de være oppmerksom på det mest kjente eksempelet på slik inngripen er Stalins landbruksminister Lysenko.

En kommentar påstår at evolusjonsteorien ikke er vitenskap fordi ingen har sett utvikling av nye arter. Menneskeskapt drivhuseffekt og kreft fra stråling er basert på data som passer sammen til en helhet, de gir forutsigelser som er bekreftet og har ingen avgjørende motbevis. Men vi kan ennå ikke entydig vise at vi har påvirket klimaet, og det antakelig ingen som noen gang vil kunne følge en celle fra den blir bestrålet og til et menneske har fått kreft. Er heller ikke disse to vitenskap?

————–

Tips oss hvis dette innlegget er upassende