ABC Nyheter, 2. september 2009

ABC Nyheter har trykket en artikkel om hvordan man kan motvirke at Jorden skal bli truffet av en asteroide, og naturlig nok forteller de om den mest dramatiske relevante hendelsen i moderne tid, Tunguska-hendelsen i Sibir i 1908:

“Den 30. juni 1908 eksploderte en asteroide over et øde område i Sibir kalt Tunguska. Det voldsomme smellet jevnet et 2150 kvadratkilometer stort område med jorden.
Tunguska-smellet førte til at et 2150 kvadratkilometer stort område ble jevnet med jorden.
Trykkbølgen var så sterk at 80 millioner furutrær ble blåst overende, som om noen skulle ha slått ned skogen med kjempeljå.

60 mil unna ble et lokomotiv løftet av skinnene.”

Den siste påstanden er uthevet av meg, og den er så ekstrem at artikkelforfatteren kanskje burde ha reagert på den selv. Tenk deg en eksplosjon i Trondheim som løfter store lokomotiver av skinnene i Oslo!

Jeg hadde problemer med å finne ut hvordan en slik påstand kunne oppstå, men tror jeg fant forklaringen i engelsk Wikipedia. I en av øyevitneskildringene står nemlig følgende.

Later we saw that many windows were shattered, and in the barn a part of the iron lock snapped.

Vedkommende som uttalte dette var 60 km (45 miles) unna eksplosjonen, og han ble blåst over ende av trykkbølgen.

Setter man elementene sammen (mann blåst over ende, 60 km unna, ordet “miles” i nærheten av 60, “iron lock”) så klarer man kanskje å sette dem sammen til “60 mil unna ble et lokomotiv løftet av skinnene”. Jeg tviler på at noen er så kreativ at de hadde klart dette hvis de hadde prøvd å være morsomme.

Med ufrivillig gikk det.

For øvrig bruker forfatteren seg selv som kilde til påstanden, en artikkel fra 29. juni 2008. Det var ingen som tipset meg om tabben den gangen. Kan det tyde på at leserkretsen til ABC nyheter er begrenset?

Jeg takker Leiv Rygg for tips.

Jeg har fått tips om at formuleringen ikke baserer seg på en feiloversettelse, men at den faktisk har dukket opp noen ganger i norske kilder. Ikke minst denne er interessant:

Knut Jørgen Røed Ødegaard, Dagbladet 17.08.2002:
” Trykkbølgen etter smellet løftet et lokomotiv av skinnene 600 kilometer unna, og flatla 2000 kvadratkilometer med skog.”

Jeg sjekket historien via nett og fant noen få som refererte den, skjønt langt færre enn hva man skulle kunne vente hvis en så fantastsk historie hadde vært sann. Derimot jeg fant følgende kilde som jeg antar er opphav til historien:

“The locomotive engineer on No. 92, Gryasnov, was so frightened by the rumbling sound and the vibration of the air that he stopped the train, fearing that it was derailed, and , after arriving at the siding, he even proposed that the train be inspected…”

Senere i teksten fortelles det at avstanden fra eksplosjonsstedet var 600 km, men ut over dette er det lite igjen av dramatikken.

Jeg tok altså feil da det prøvde å ressonere meg fram til hvordan historien kunne ha oppstått, men påstanden om lokomotivet som ble løftet av skinnene er fremdeles sprøyt. Jeg mener også fremdeles at en journalist bør ha så mye kritisk sans at man ikke kjøper en så usannsynlig historie, selv om man kan sitere Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Å være så ukritisk er selvfølgelig spektakulært mer spektakulært hvis man heter Knut Jørgen Røed Ødegaard, som herved høytidelig, formelt og spektakulært er inkludert i sprøytvarselet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende