Adresseavisa, 1. august, 2009

“18 500 med influensa i Midt-Norge”

skrev Adresseavisa på førstesiden. I byline til artikkelen står det:

“Folkehelseinstituttet melder om kraftig vekst i antall smittede. Om lag 18 500 personer i Midt-Norge har en influensalignende sykdom”

Dette høres voldsomt ut, særlig med tanke på at man har anbefalt alle som har influensa om å holde seg hjemme så de ikke smitter andre. Hvorfor har man ikke hørt om problemer i arbeidslivet når tusenvis flere trøndere enn normalt er borte fra jobb?

Forklaringen kommer når man leser selve artikkelen:

“Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at 2,8 prosent av befolkingen i Midt-Norge har influensalignende sykdom. Det tilsvarer 18 500 pesoner”.

Folkehelseinstituttet går ikke rundt og sjekker folk og tar heller ikke opp noen kontinuerlig helsegallupp. De har derfor ikke løpende oversikt over hvor mange som er syke, bare over hvor mange som er syke av de som oppsøker lege. At 2,8 prosent av de som oppsøker legen har influensa, betyr derfor ikke at 2,8 % av hele befolkningen har influensa, bare at 2,8 av de som oppsøker lege har influensa. De som oppsøker lege er nemlig ikke representative for hele befolkningen, de oppsøker legen nettopp fordi de er syke.

Det er mulig for alle å gjøre en slik feil, men burde ikke avisen ha reagert på et så stort tall, når de ikke har informasjon om konsekvenser av et så stort sykdomsutbrudd?

Jeg er spent på hva Adresseavisa ville ha skrevet hvis de hadde sett tall over hvor mange av dem som oppsøkte legen som hadde beinbrudd, hvor stor andel av de som gikk til frisør som hadde hår på hodet, eller hvor stor andel av trønderne som svarte på anrop som hadde telefon.

Jeg takker Børre Nordli for tips. Han sendte også melding om feilen til Adresseavisa, og det er interessant å merke seg at jeg ikke har funnet noe som helst om denne nyheten på Adresseavisas hjemmesider.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende