Dagbladet,  27. juli, 2009

Permafrosten er skumle greier, i alle fall hvis den begynner å smelte. Det ene er at den – eh – smelter, det andre er at det dermed slippes ut mye drivhusgasser som ligger lagret eller som kan dannes når permafrosten smelter. Dagbladet på nett har fått Patric Lewis fra WWF til å svare på spørsmål fra leserne om problemstillingen, og avisen skriver dette i artikkelen som ble laget i anledningen nettmøtet:

“- En ny rapport viser at permafrosten inneholder dobbelt så mye karbon som man hittil har forestilt seg, sier Lewis.
- Det er mer karbon enn det som allerede finnes i atmosfæren allerede, sier Lewis, og forteller at dette uten tvil er svært dramatisk.

- Det nye estimatet er på 1,5 trillioner tonn frosset karbon.”

Det er alltid en risiko når man skal oversette fra engelsk uten å vite helt hva man holder på med. “Frosset karbon” virker relativt meningsløst for folk flest, og er det faktisk også. Skjønt det kan kanskje passere som populærvitenskapelig forenkling i en agurktid med ferievikarer i redaksjonen.

Men trillioner er og blir en feiloversettelse av amerikansk “trillion”. “Trillion” betyr billioner (12 nuller), ikke trillioner (18 nuller). 6 nuller ekstra er en nokså stor overdrivelse.

“Frosset karbon” er dårlig oversettelse av to grunner. Begrepet “karbon” som fellesnavn for metan og CO<sub>2</sub> er ikke veldig godt etablert i Norge, men oppfattes – av de som oppfatter noe med det – først og fremst som kull. Mer problematisk er at metanet og CO<sub>2</sub>-en aldeles ikke er frosset, men kanskje fastfrosset. Gassene har ikke frosset til is, men de sitter fast inne i eller under isen.

Mitt forslag er “fastfrossede klimagasser”.

Jeg takker Knut-Sverre Horn for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende