Aftenposten, 4. april 2009

Denne saken er tatt opp av NTB og gjengitt på en rekke avisers nettsider, blant annet VG, Adresseavisa, Avisa Nordland og i tillegg Nettavisa – med forskjellig grad av nøyaktighet. Innledningen for de fleste artiklene er slik:

“Forskere ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim har snudd opp ned på hele prosessen og utviklet metoder for å fjerne 100 prosent av CO2-mengden i naturgass før den brennes, skriver Aftenposten.”

Min første tanke da jeg leste dette var en aprilspøk som var oppdaget av avisene et par dager etter at noen hadde lagt den ut på nettet. Selvfølgelig kan man fjerne CO2-mengden i naturgass før den brennes, men den mengden er ikke noe stort problem. Problemet er CO2-mengden som dannes når naturgassen forbrennes. Kan man fjerne den før den dannes?

Jeg husker alt for god en av de morsomste sakene jeg leste rundt årtusenskiftet, da en avis presenterte en som solgte CO2-fri pellets, og produsenten påstod at de presset CO2 ut av trevirket på forhånd. Hadde noen prøvd seg med det samme tøvet en gang til?

Originalformuleringen i Aftenposten er kanskje litt riktigere, men ikke mye. Dette er by-line:

“Norske forskere har funnet en metode for CO2-rensing som kan revolusjonere kampen mot klimaendringer: 100 prosent av klimagassen fjernes fra gass, olje og kull før forbrenningen.”

Leser man videre, ser man hva det gjelder:

“Naturgass kjøres gjennom en reformeringsprosess hvor det tilføres vann ved 600-800 grader. Her dekomponeres gassen slik at det i andre enden kommer ut en blanding av CO2 og hydrogen. Denne føres så mot en keramisk membran som bare slipper gjennom hydrogen. CO2-gassen og eventuelt andre gasser ledes så bort, og kan for eksempel føres tilbake til borehullet og deponeres under havbunnen. Rent hydrogen som kommer ut på den andre siden av membranen kan kjøres inn i en gassturbin eller til en brenselcelle hvor det så produseres elektrisk strøm.”

Einstein sa en gang at man skal fortelle alt så enkelt så mulig, men ikke enklere enn det. Her har Aftenposten gått i akkurat denne fellen. Selvfølgelig fjernes ikke CO2 fra naturgass, men man omdanner naturgass til en blanding av to gasser, hvorpå man fjerner CO2 og bruker hydrogenet.

Er dette virkelig for vanskelig? Javel, man kan påstå at det er enklere å forstå for folk flest hvis man skriver at man fjerner CO2 på forhånd. Men er det enklere å forstå når NTB og mange aviser som skriver om dette åpenbart tror at man fjerner CO2 fra naturgassen?

Hvordan kan Aftenposten anta at leserne forstår det, når ingen norske journalister gjør det? Når samtidig de som forstår det som skrives tror det er aprilspøk, har man da gjort jobben sin?

I stedet for å påstå at man kan fjerne CO2 før det oppstår, så burde kanskje journalisten prøve å fjerne misforståelsene før de oppstår.

Jeg takker Edgar Johansen og Nils S. Normann for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende