Moltemyr Barneskole, mars 2009

Den “vitenskapelige artikkelen” om kreasjonisme som man kunne lese på nettsidene til Moltemyr Barneskole har skapt stor oppmerksomhet. Den som leser artikkelen er kanskje litt mindre overrasket over denne oppmerksomheten enn skolens rektor. Artikkelen er ikke bare faglig ytterst tvilsom, den er gjennomgående presentert svært subjektivt og påstandene som settes fram som noe nær som absolutte sannheter.  Denne “artikkelen” lå på skolens hjemmeside i over 4 måneder før den fikk oppmerksomhet i media og ble fjernet.

Det er mye å gripe fatt i artikkelen, men noe som helt klart forundrer meg er dette avsnittet:

*I boka “The Geological Work”, som kom ut I 1821 legger Charles Lapworth grunnlaget for den moderne modellen vi har for geologiske lag og geologiske perioder. Vi kan lese om kritt, juras, trias, perm, karbon, devon, silur, ordovicium, kambrium osv. Kambrium skal være geologisk lag som er 500 million år gammelt. Kritt er rundt 100 million år gammelt.

Problemet er at vitenskapen har ikke noe redskap som kan måle tid unntatt C14 datering.”

(Her kommer et avsnitt fra Wikipedia om C14)

“Når C14 datering brukes på organismer som har levd for mer enn 5000 år siden, blir feilmarginene svært store. Universitetet i Bergen har bl.a. utviklet en beregning for å korrigere alderen dersom den døde organismen har lagt i vann. Dersom materialet blir utsatt for radioaktiv stråling eller radioaktivt nedfall, vil alderen bli alt for høy.

Når vitenskapen sier at geologisk lag fra kambrium er 500 millioner år gammelt så er dette subjektiv gjetning. De har ikke noe redskap å måle dette med, men de sier at når de regner med at vind og vær sliter ned et visst antall cm av fjell over en million år, så kan de beregne hvor lang tid det tar for å skape f. eks et jord/steinlag på 1 meter. Dersom det har skjedd en større naturkatastrofe, vil denne beregningen bli helt feil.   Vitenskapen hevder at en større naturkatastrofe har utryddet dinosaurene, og vi vet at en større naturkatastrofe vil avsette store jord/steinlag.”

Jeg kan forstå at en forblindet fanatiker kan få seg til å tro at vitenskapen ikke har noen annen metode for aldersdatering enn C14-metoden. Man kan til og med forstå at noen kan ha lest en bok fra 1821 og ikke oppfattet at vitenskapen har utviklet seg siden den gangen. Uran/bly- og Kalium/argon-datering kan aldersbestemme geologiske lag med stadig større nøyaktighet. Selv de eldste  bergarten på Jorden, dannet rundt 4 milliarder år siden, kan i dag dateres med en usikkerhet på langt mindre enn 100 millioner år.

Som sagt, jeg kan forstå at en enkelt person kan gå seg vill her uten å selv være interessert i å oppdage det.

Men at det på en norsk skole ikke finnes en eneste som har så stor almennkunnskap at han eller hun vet at påstanden er feil, at ikke en eneste kan nok til å få mistanke og så bruke ti minutter på internett for å finne ut at påstanden er fullstendig tøvete, det er for meg skremmende. Er virkelig den norske lærerstanden så totalt uvitende om naturen og vitenskapen? Kan det tenkes at det er denne uvitenheten som har smittet over på elevene og gjort at norsk skole kommer så dårlig ut i de internasjonale skoleundersøkelse?

Jeg takker Vidar Løkken for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende