Klimarealistenes nettside, februar 2009

Klimarealistene er et godt navn på en forening av klimaskeptikere. Skeptikere vil vi ha. Jo dyktigere skeptikerne er, jo mer driver de vitenskapen framover.  Vi trenger kritiske spørsmål til alle vedtatte sannheter.

Problemet oppstår nar kritikerne vedtar sine egne sannheter selv, og ikke er i stand til å stille kritiske spørsmål ved dem. At dette fort kan bli et problem, demonstrerer foreningen i spalten der “Per Engene svarer på spørsmål”:

Spørsmål 3: “Kan utslepp av CO2 påverke klimaet?”

Fra svaret: “For det første er det fysisk umogeleg at CO2 kan påverke klimaet…”

Som kilde referer Per Engene til sin egen bok. I hans verden er dette en vedtatt sannhet. I den vitenskapelige verden er dette en påstand helt uten logisk og naturvitenskapelig fundament.

Enhver som kjenner til prinsippene rundt absorbsjon av infrarød stråling vet at CO2 og H2O absorbere varmestråling og bidrar til drivhuseffekt. Enhver som vet noe om astronomi vet at Jorden har en drivhuseffekt som tilsvarer ca. 33 grader oppvarming, og at nesten all denne effekten skyldes vanndamp og CO2. Det er ikke noe problem for forskerne å modellere denne effekten med sin forståelse av hvordan drivhuseffekten virker, hvordan denne fordeles på de to gassene, og hvordan den påvirkes av endring i mengdene. Den direkte effekten av CO2-nivået er så godt dokumentert at det skal svært gode argumenter til for å få noen til å tvile.

Når Per Engene påstår at dette er fysisk umulig, er dette en påstand som kun er ment for de som ikke stiller kritiske spørsmål. Hvorfor er det ingen forskere som støtter ham, og publiserer støtte for hans påstand i vitenskapelige tidsskrift, og hvorfor er det ingen som siterer ham der?

Selvfølgelig har Engene et svar, for mesteparten av innleggene på Klimaskeptikernes side er viet konspirasjonsteorier om hvordan skeptikerne blir angrepet og holdt igjen av overmakten.

Jeg har ingen problemer med å kunne finne både artikler, innlegg og uttalelser fra klimaskeptikere i norske medier og vitenskapelige tidsskrift. Klimarealistene henviser til og med til slike. Men jeg finner ingen motinnlegg og korreksjon av åpenbare feil i Per Engenes påstander på Klimarealistenes sider.

Vitenskapen trenger skeptikere for å oppdage svakheter i vitenskapen. Skeptikerne trenger egne skeptikere for å oppdage svakhetene i skepsisen. Uten slik korreksjon bygger man bare opp sin egen ubetydelighet.

Jeg takker Egil Brevik for tips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende