Dagbladet 11. Desember 2008

"I denne byen har én av 50 kreft"

- kan Dagbladet fortelle i en overskrift. Historien handler om en kinesisk by hvor man er sterkt plaget med forurensning, og forurensning betyr jo kreft – ikke sant?

Forurensning betyr faktisk ikke så mye for krefthyppigheten som folk flest tror. En større artikkel i Scientific America for noen år siden oppsummerte at kanskje så mye som 5% av alle krefttilfellene skyldes forurensning på arbeidsplassene. Den generelle forurensningen gir så få tilfeller at det er vanskelig å påvise den, men den kan være opp til 2%.

Når man samtidig vet at kreftrisikoen øker med økende alder, og når alvorlig forurensning gjerne henger sammen med fattigdom og kortere levealder, så er det grunn til å bli skeptisk til påstanden om påfallende høy krefthyppighet i disse byene.

Men tallene virker jo overbevisende:

"Mens gjennomsnittlig antall krefttilfeller i landet ligger på 70 per 100 000 innbyggere, har disse to landsbyene henholdsvis 1313 og 2032. "

Tallene blir langt mindre ovebevisende hvis man vet hva den normale kreftrisikoen virkelig er. I dag regner man med at mer enn hver fjerde nordmann får kreft i løpet av livet. Hvert år man finner over 500 nye krefttilfeller per 100.000 i Norge. Hvis man i gjennomsnitt lever 4 år etter kreftdiagnosen, så er en større andel av befolkningen i Norge i dag som lever med kreft enn i de to byene. Kanskje ligger det informasjoner bak som tilsier at hyppigheten er høyere enn normalt i disse byene, men de oppgitte tallene alene gjør det ikke.

Hvis det normale i Kina er at 70 av 100.000 har kreft, så betyr det at man ikke har gjort noe arbeid med å stille diagnoser og registrere tilfellene.

At man registrerer krefttilfellene i en by som er plaget med forurensning, er første skritt for å få fram problemene og gjøre noe med dem. Men å sammenligne med tallene fra steder hvor man ikke gjør det, det blir fullstendig meningsløst.

Med mindre meningen er å selge historien til en Dagbladet-journalist,

Jeg takker Stig Bjarne Haugen for tips.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende