Klassekampen, 3. desember 2008

Klassekampen har skrevet mye rart om utarmet uran gjennom tidende, og har kanskje følt seg litt alene her. Nå ser de derimot lyset. Berens Tidende har fått en berømmelse for god journalistikk i en sak, og nå har avisen skrevet en større sak om utarmet utan som støtter mye av det Klassekampen skriver.

Når redaktøren blir euforisk, da kan man rask ende opp med følgende utbrudd:

"I år har avisa kjørt en like imponerende og viktig serie om krigsskader norske soldater fikk på FN-oppdrag i Irak rett etter den første Golfkrigen i 1991. Flere av deltakerne i den norske Unikom-kontingenten beskrev symptomene på golfkrigssyndromet: Konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, hodepine og søvnproblemer. Nesten samtlige følte seg sviktet av Forsvaret, som ikke hadde fulgt opp etter tjenesten. Sist lørdag fulgte Bergens Tidende opp med en større reportasje, der søkelyset rettes mot soldatenes eksponering for utarmet uran. Journalistene har også besøkt den tyske professoren Siegwart-Horst Günther, som var den første som antydet sammenheng mellom bruk av utarmet uran og seinskader på mennesker."

Den siste uthevelsen er det jeg som har gjort.

Da uran-saken var det verste, skrev jeg en side hvor jeg oppsummerte en del faktiske forhold og kildevurderinger. Denne siden uran.ystenes.com har ligget åpent til kritikk siden, og det har ikke kommet saklige innvendiger mot det som er skrevet, tvertimot vet jeg at flere journalister anbefaler den som utgangspunkt for de som skrive om dette. Her er hva jeg skrev om professor Günter:

Horst-Siegwart Günther. Dette er kanskje den merkeligste av alle kilder. Han presenteres med to doktorgrader, en i immunologi og en i epidemiologi, og han har professortittel. Men han har aldri publisert noe forskning på noen av områdene, og jeg har ikke klart å oppspore noen som helst tilknytning til noe universitet. Mest sannsynlig har han fått alle titlene ved opphold på et universitet i Irak. Günther skal ha vært leder av "Albert Schweizer-Instituttet" i Berlin, men noe slikt finnes ikke. Det nærmeste jeg har funnet er en Albert Schweizer Stiftung, som ser ut til å være et pleiehjem for eldre, samt noen Albert Schweizer-skoler. Han skal være stifter og leder av "Yellow Cross International". Det finnes tydeligvis mange organisasjoner med dette navnet, den i Lichtenau som Günther representerer er knapt mulig å finne ut noe som helst om – unntatt gjennom noen intervjuer han har gitt. De uttalelser han har gitt, gir ikke akkurat inntrykk av at han er den mest oppegående kilden, blant de mer sensasjonelle påstandene er at utarmet uran kan gi "AIDS-lignende sykdommer". Han har utført målinger av strålenivået i tanks som er truffet av uran-prosjetiler, og reagerer ikke på at strålenivået stort sett ikke er mer enn noen få ganger (bare i ett tilfelle mer enn 5 ganger) mer enn normal bakgrunnsstråling. Han skal ha blitt arrestert og mishandlet i Tyskland etter å ha kommet fra Irak – visstnok for å ha prøvd å smugle et uran-prosjektil, men han fikk smuglet ut et brev for å gjøre verden oppmerksom på den dramatiske hendelsen. I det hele tatt virker denne "professoren" temmelig merkelig.

På tross av over 6000 besøk på denne siden – hvorav mange fra ulike mediebedrifter – har det aldri kommet noen innvendinger mot denne beskrivelsen. Jeg kan nevne at oppholdet i Irak antakelig varte rundt 6 måneder, så han ble godt betalt i form av titler.

Jo, det er absolutt å håpe at Bergens Tidende for en pris for den innsatsen. Dvs. jeg håper på det, media bør ikke gjøre det.

Jeg takker tips fra en som av profesjonelle grunner vil være anonym.

Jeg takker for kommentaren nedenfor som avslører at jeg kan ha byttet om rekkefølgen på fornavnene på Siegwart-Horst/Horst-Siegwart Günther. Google viser ca. 10 ganger så mange treff på den første skrivemåten, men min skrivemåte dominerer faktisk i tyske kilder.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende