Bergens tidende, 28. november 2008

Det begynner å bli noen år siden nå, men kanskje var det på tide: Utarmet uran får igjen skylden for lidelser soldater ble utsatt for i krigene i Irak og på Balkan. Denne gangen er det Bergens Tidende som har funnet en lidelseshistorie, og da trenger man da ikke sjekke kildene.

Det er en temmelig tynn historie avisen koker opp når de skal prøve å få fram at forskningen ikke er til å stole på.

"USA, NATO og våpenindustrien støtter seg til at internasjonale studier ikke har påvist sammenheng mellom eksponering for utarmet uran og helse- og miljøskader"

Dette er en passe halvsannhet som skaper grunnlag for ønskede konspirasjonsteorier. Det de burde ha sagt er at WHO gjør det samme, og så langt jeg kan se støttes det av samtlige fagmiljøer i nbiorge som har kompetanse og autoritet på dette punktet.

"Utarmet uran har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Uranforgiftning kan føre til kreft, skader på arvestoff, og alvorlige misdannelser hos nyfødte"

Dette er teoretiske muligheter som så langt aldri har blitt påvist, og hvor sannsynligheten regnes som liten. Det høyeste tallet jeg har sett fra faglig hold er WHO som fant at risikoen for lungekreft økte med 1% hvis man overlevde et direkte treff i en pansevogn og nærmest fikk lungene fulle av uranstøv.

"Utarmet uran er 0,7 ganger så radioaktivt som naturlig uran"

Dette er helt klart feil. Uranets radioaktivitet er ikke bare bestemt av selve uranatomene, men også av datterisotopene. Vanlig uran har alle datterisotoper som er dannet etter millioner eller milliarder av år med nedbrytning, men alle disse fjernes ved anrikningsprosessen.

Det påpekes at WHO ikke har oppdatert sin forskningsgjennomgang siden 2003. Det som er avgjørende i så måte er om det har kommet nye resultater som tilsier at dette er berettiget. Hverken Bergens Tidende eller deres kilder kan henvise til slik forskning.

Jeg takker Tod G. for tips.

P.s. Denne gjennomgangen av hva man vet om utarmet uran skrev jeg for noen år siden:  uran.ystenes.com

Tips oss hvis dette innlegget er upassende