Stavanger Aftenblad,  17. september, 2008

"Alarmprofessoren" er et navn som har festet seg på den svenske professoren Lennart Hardell, den personen som først og fremst er årsak til begrepet "svenskealarm": En påfallende stor andel av alarmene om at noe er farlig kommer fra Sverige, og en enda større andel av de som viser seg å ikke holde mål kommer fra Sverige. Det er sjelden man ser alarmer fra svenske forskere bli omtalt med noe særlig mer enn et skuldertrekk i f. eks. New Scientist, og de har hatt veldig mange å ta av.

Ettersom media i stadig større grad har oppfattet årsaken til Hardells manglende troverdighet innen fagmiljøene, har Olle Johansson gradvis overtatt Hardells posisjon som alarmist. Derfor var det ikke uventet å finne følgende overskrift i Stavanger Aftenblad etter at de hadde intervjuet Olle Johannson:

"Svensk forsker slår strålealarm"

Olle Johansson tas alvorlig av Miljøvernforbundet og minst en gang av Aftenposten. De som sjekker hans bakgrunn, og for eksempel oppdager at han ble "Årets förvillare" i 2004, er litt mer tilbakeholdne. Utmerkelsen fikk Olle Johansson på grunn av meget bastante og omfattende påstander basert på forskning som gang på gang var blitt kritisert som metodisk svak, og som hadde ytterst lite gjennomslag i fagmiljøene.

Stavanger Aftenblad skriver:

"Nylig kom Johansson hjem fra en internasjonal konferanse i London, der stråleproblematikken i dagens samfunn var på dagsorden. Konklusjonen på konferansen var at gjeldende grenseverdier ikke ivaretar folks sikkerhet på en tilstrekkelig måte."

Det står ingen ting i artikkelen hva slags konferanse Olle Johansson hadde vært på, men jeg regner med at det er denne. Hvis man arrangerer en konferanse hvor Olle Johanssen og Lennart Hardell er sentrale, samt at det er egne innlegg fra "The Bioinitiative Report" (der begge alarmprofessorene er sentrale) og fra Dr. Oberfelder, da er kanskje ikke konklusjonen så uventet. Hvor stor verdi konklusjonen har, er derimot mer usikkert.

Nå antyder presentasjonen av foredragsholderne på konferansen at de er nokså solide. Der har jeg  to umiddelbare kommentarer:

1) Jeg har aldri vært på en konferanse hvor det har vært nødvendig å gi talerne troverdighet på denne måten. Så tydelige forsøk på å underbygge autoriteter på denne måten ser man normalt bare hos de som trenger det.

2) Se på omtalen av Lennart Hardell og Olle Johansson.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende