VG, 18. juni, 2008

"Den britiske medisinprofessoren Edzard Ernst vil at homeopater skal komme med håndfaste bevis for at behandlingen deres virker, eller holde munn" skriver VG nett under overskriften "- Jeg gir 100.000 om noen kan bevise at homeopati virker".

Følgende kommentar Solveig Mohr, leder for NHL, er interessant og burde kanskje vært fulgt opp med noen kritiske spørsmål:

"Når man forsker på homeopati må man gjøre det på en slik måte at man tar hensyn til at det er homeopati og at dette med en dobbel blindtest ikke alltid kan appliseres, fordi det er en individtilpasset medisin, sier Mohr."

Om noe er individuelt tilpasset eller ikke, så er det likevel ingen prinsippielle grunner til at man ikke kan lage tester som vil vise resultater hvis medisinen har en virkning for noen. Statistikken vil selvfølgelig gi mindre utslag om en gitt medisin bare virker for noen, men den vil gi utslag. Jeg ser i utgangspunktet bare to grunner til at det ikke skulle være mulig å bevise effekten av homøopati gjennom store nok studier:

- Medisinen bare virker for noen veldig få, og homøopatene er ikke i stand til å vurdere sannsynligheten for suksess for den enkelte på forhånd.

- Medisinen forverrer tilstanden for omtrent like mange som den hjelper.

Jeg tror ikke homøopatene vil ønske å påberope seg noen av disse to.  Mohrs uttalelse forteller ikke mer enn at hun har unnskyldningen klar på forhånd. Muligens ut fra erfaring?

Og hun har en unnskyldning til parat:

"Leder for NHL, Solveig Mohr, sier til VG Nett at hun kjenner til professor Ernst som en uttalt skeptiker av homeopati. – Dette er ikke første gangen noe sånt skjer og noen ganger er det sånn at de setter opp kriterier for bevis som gjør at det blir nesten umulig å bevise noen ting som helst, sier Mohr til VG Nett."

I all vitenskap er det de kritiske som stiller spørsmål, og det er de kritiske som må overbevises. Det er dette som bringer vitenskapen framover.

Men NHL er nok først og fremst opptatt av å overbevise sine egne. Det er mye enklere, og det er enda enklere hvis man kan skape et fiendebilde av de som er kritiske.

Jeg takker Terje Daleng for tips.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende