Universitetsavisa, 28. april 2008

Under tittelen "Gullmedalje for tverrfaglig vitenskap" skriver Universitetsavisa om en førsteamanuensis ved NTNU som har fått en utmerkelse: "Med medaljen i ekte gull følger et beløp på 30.000 dollar, og tildelingen finner sted på et slott i Wales i juli" og "Bak tildelingen står Santilli-Galilei Association, en nyopprettet organisasjon med hovedsaklig matematikere og fysikere, understøttet av industriinteresser."

Jeg kan forstå at Universitetsavisa har kvidd seg litt for å sjekke hva slags organisasjon dette er, og de må ha kvidd seg for å skrive det de fant. Men jeg øyner et hemmelig budskap til kritiske lese med denne formuleringen: "Gullmedaljen får han som nevnt for sin tverrvitenskapelige innsats innenfor hadronmatematikk, hadronmekanikk og hadronfilosofi. Hva slags vitenskap det blir når du setter hadron foran velkjente navn, skal vi ikke påta oss å forklare."

Hadron-vitenskap betyr, for å si det kort, vitenskap oppfunnet av Ruggero Maria Santilli. For resten av verden framstår det hele som rent tøv, han har knapt publisert noe i vitenskapelige media, og det lille som er der gidder man knapt kritisere. Dette beviser at Santilli har rett og er en forfulgt kjetter, for det Santilli har oppdaget er ekstremt i ordets rette forstand. Santilli har forandret hele matematikken, fysikken og kjemien, og han har har laget forbindelsen HHO (et "omgruppert" vannmolekyl) som kan være løsningen på alle fremtiders energiproblem. Ikke alle har åpent nok sinn til å akseptere så mye genialitet uten forstyrrende kritisk tenkning.

Santilli har også oppfunnet magnekylene, vanlige molekyler som endrer totalt egenskaper hvis de blir utsatt for sterke magnetfelt. Fra en 5 år gammel artikkel i Gemini  "Om vi utsetter vanlig bensin for denne behandlingen, tar den bare 1/7 av plassen, samtidig som CO2-utslippene halveres. Utslippene av kreftframkallende stoffer blir så godt som fjernet. I tillegg er magnekylstoffet superledende ved romtemperatur."

I sitt eget mijø har Santilli en posisjon som kan minne om ledere av religiøse sekter og Nord-Korea. Han har stiftet to ulike foreninger, "The Santilli-Einstein Academy of Sciences", og "The Santilli – Galilei Associatioon of Scientific Truth". Navnene er muligens en smule pretensiøse, men både Einstein og Galilei er jo døde, så man trenger ikke spørre om deres mening. Skjønt Santilli og hans gruppe er neppe i tvil om at både Einstein og Galilei ville følt seg beæret av å få navnene sine koblet til Santilli, noe for eksempel Newton hittil aldri har klart (tror jeg).

Santilli har blitt anbefalt for ikke mindre enn tre Nobelpriser på en gang, i fysikk, kjemi og matematikk. Du leste riktig, også i matematikk. (Tør jeg foreslå atman oppretter en Santilli – Nobel – pris i matematikk?) Riktignok er anbefalingen skrevet av Santillis egne, men en anbefaling er en anbefaling, og det kan ikke være småtterier når bevet avsluttes med følgende stillferdige konklusjon:

"In our unanimous opinion, no man in history "EVER" has placed a greater scientific contribution than Prof. Santilli. In the hope that a fair consideration is given to Prof. Santilli and with hope that you may grant him one, or the 3 suggested Nobel Prize".

Når man leser Santillis egne skriv, får man en følelse av at han neppe gir medalje til de som er kritiske til ham. Men her er Santilli sannsynligvis på trygg grunn. For hva sa vår prisvinner om Santilli i 2003?

 "– De som ikke kaster seg på toget nå, blir sittende igjen på perrongen. Santilli har skaffet seg verdenspatenter. Mange investorer er med, og de kommer garantert til å bli steinrike, fastslår han, overbevisende skråsikkert. – Det er ingen tvil!"

Det må være skuffende å få prisen utbetalt i penger, det må ha vært mye bedre med opsjoner. Men han vet vel selv hvor han bør plassere prispengene.

Jeg takker Even Gran for tips og for henvsning til artikkelen i Gemini.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende