Bergens Tidende (bt.no), 30. mars 2008

Klimaskeptikeren Goldberg har holdt foredrag for Frp, og fortalt hva han mener. Blant annet dette:

"Statistikk beviser at mennesket ikke har noen påvisning på CO2-utslippene".

Nå antar jeg at uttalelsen ikke er ordrett gjengitt, alternativt at det ble et par forsnakkelser i iveren. Han  Det mente nok "påvikning" og ikke "påvisning", og det gjaldt nok CO2-nivået og ikke CO2-utslippene. At vi påvirker CO2-utslippene, er det ingen tvil om. Kullkraftverkene og bilene er menneskeskapte, og de slipper ut CO2.

Men det er ordet "beviser" som er interessant her, ordet er faktisk veldig sterkt. Det betyr at han nokså bastant mener at det er hevet over enhver rimelig tvil at vi ikke slipper ut så mye CO2 at vi påvirker nivået. Tror virkelig Frp på det? Dette svarer Siv Jensen når hun får et konkret spørsmål om hun tror at klimaendringene er menneskeskapt:

"- Jeg vet ikke, men jeg avviser ikke at de er det. "

Men hvis det er bevist at vi ikke påvirker CO2-nivået, hvordan kan vi da påvirke klimaet?

Svaret til Siv Jensen forteller derfor at hun ikke tror på Goldbergs "bevis". Det er et greitt startpunkt.

"- Fordi det står i statuttene at de skal vise at mennesket påvirker klimaet."

(Jeg beklager at det var en del tull med det første oppslaget. Jeg har ikke alltid kontroll over hvordan de ulike html-kodene slår ut når jeg publiserer innlegget, og her burde jeg åpenbart ha sjekket bedre. )

Tips oss hvis dette innlegget er upassende